Viisi vinkkiä kasvuun: Juha-Pekka Weckström

1. Suomi kaipaa uudistumista
Oy Suomi Ab:n alennustila on vakava. Perusta yrityskasvulle on saatava kuntoon. Iso ongelma on yhteiskunnan rakenteissa. Poliitikkojen on tehtävä päätöksiä, jotka edesauttavat työllisyyden kasvua yksityisellä sektorilla, ja näin kartuttavat valtion varallissuutta. Valtio ei työpaikkoja luo. Sen sijaan vireä elinkeinoelämä on hyvinvointivaltiomme elinehto. On tärkeää muistaa, että päiväkodit, koulut ja sairaalat ja muut valtion palvelut ovat yritysten ja näiden luomien työpaikkojen verotuloista riippuvaisia.

2. Tulos ei kasva säästämällä
Lyhyellä tähtäimellä katsottuna, voidaan ajatella, että yrityksen tulos paranee, kun kulut karsitaan minimiin. Todellista tulosta ja kasvua ei kuitenkaan synny säästämällä. Suomalaiset yritykset ovat tässä suhteessa kuin Suomi pienoiskoossa; Kuvitellaan, että karsimalla, leikkaamalla ja säästämällä saadaan jotain uutta luotua. Pitkällä tähtäimellä tuloksen kasvu voidaan saavuttaa vain uusilla innovaatioilla, investoineilla ja toimintamalleja uudistamalla.

3. Tarvitsemme toimialojen monimuotoisuutta
Perushaasteena Suomessa on suhteellisen kapea toimialojen keskittyneisyys. Suomi on liian harvojen toimialojen varassa. Kun vertaamme tilannetta esimerkiksi Ruotsiin, on helppo huomata ero; Ruotsissa on onnistuttu luomaan kansainvälisiä brändejä lukuisille eri toimialoille ja toimialojen kirjo on Suomea laajempi. Suomessa on perinteisesti luotettu enimmäkseen teknologiateollisuuteen. Nyt on mietittävä uusia alueita, joissa Suomi on vahvoilla. Cleantech, peliteollisuus ja koulutusvienti ovat esimerkkejä toimialojen kirjon laajentumisesta.

4. Yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri on kasvun ehto
Lähtökohtana yrityskasvulle on yrittäjyyteen kannustaminen. Olosuhteet yrittäjyyteen on tehtävä houkutteleviksi ja riskinottoon on kannustettava selkeästi nykyistä enemmän. Vielä muutama vuosikymmen sitten yrittäjiä saatettiin pitää jopa huijareina. Suhtautuminen niistä ajoista on muuttunut tietysti paljon. Yrittäjyyteen kannusatamisen tulisi kuitenkin näkyä konkreettisissa toimenpiteissä. Yrittäjien tärkeää roolia on korostettava entistä enemmän yhteiskuntamme kannalta.

5. Kasvu piilee kansainvälisillä markkinoilla
Yritysten ei kannata keskittyä pelkästään Suomeen. Kasvua tulee jo lähtökohtaisesti tavoitella vähintäänkin sisämarkkinoilta, eli EU-maista. Myös kasvaville markkinoille on lähdettävä rohkeasti, siellä suomalaisyrityksille on paljon kysyntää. Kasvavilla markkinoilla kasvupotentiaali ja keskiluokan koko ovat aivan toista luokkaa kuin monissa länsimaissa ja Suomen perinteisissä vientimaissa. Kulttuurierojen merkitystä ei saa vähätellä, ja uskonnot ja eri tavat on otettava huomioon myös bisnestä tehtäessä. Kun kulttuurieroista on tietoinen, ei se ole lainkaan kaupanteon este!

 

DI Juha-Pekka Weckström on kokenut toimitusjohtaja, hallitusammattilainen ja sijoittaja. 

Hänellä on yli 15 vuoden kokemus eri johtotehtävistä Suomesta ja kasvavilta markkinoilta, telekommunikaatioalaan keskittyen.
Hän on toiminut mm. Realian toimitusjohtajana, Soneran Suomen maajohtajana ja laajakaistaliiketoimintojen johtajana ja vastannut TeliaSoneran Euraasian-liiketoimintaryhmän strategiasta ja kehityksestä.

Weckström on valmistunut Aalto yliopistosta 1995, Teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta ja opiskellut myöhemmin sekä Harvard Business Schoolissa että Stanfordin yliopistossa.

Jaa mielipiteesi