Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhdessä Seedin kanssa kehitimme toimintamalleja ja toimivia käytäntöjä uusien Team Finland koordinaattoreiden tehtäviin.

Koimme Seedin asiantuntijoiden kanssa työskentelyn osallistavaksi ja innostavaksi. Uudet koordinaattorit saivat hyvät eväät lähteä tekemään työtään sekä eri sidosryhmien että yksittäisten yritysten parissa.

Ulla Hiekkanen-Mäkelä
Teollisuusneuvos, Yrityspalvelut ja alueohjaus
Työ- ja elinkeinoministeriö