Tavoiteluotaus ja omistajatahdon analyysi

Tavoiteluotauksella luotte yhteiset, omistajatahtoa toteuttavat tavoitteet. Tavoitteiden asetanta on omistamisen tärkein taito. Tavoitteiden pitää olla samalla konkreettisia, tarpeeksi haastavia, mutta realistisia – saavutettavissa olevia. Tavoiteasetanta ei ole kertaratkaisu, vaan prosessi iteraatiokierroksineen.

Tavoiteluotaus on Ratkaisutoimisto Seedissä kehitetty prosessi, jossa yritykselle asetetaan eri tasoisia tulevaisuuden tavoitteita ja haetaan toteutusten päälinjauksia sekä keskeisiä riskejä kullekin tavoitetasolle pääsemiseksi. Oikein johdettuna tavoiteluotaus luo tietoa, jonka pohjalta hallituksen on merkittävästi helpompi asettaa motivoiva tavoite, jolla riskitaso on omistajille sopiva.

Omistajatahdon analyysi on puolestaan työkalu, joka on suunnattu hallituksen jäsenille, johdolle ja etenkin omistajille, jotka kokevat tarvetta päivittää kaikki omistajat samalle sivulle tulevaisuuden tahtotilan suhteen. Omistajatahdon analyysi auttaa hahmottamaan omistajuuden jatkumoa selvittämällä jokaisen omistajan tahtotilan yrityksen tulevaisuudesta.

Ulkoisen tahon asettama kyselytutkimus ja sen analysointi saavuttavat paremman luottamuksen anonymiteettinsa vuoksi. Alkukyselyn ja analysoinnin jälkeen omistajatahdon analyysin tulokset käydään läpi yhteisessä työpajassa ja siltä pohjalta rakennetaan yhteiset suunnitelmat haluttuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ratkaisumme avulla saat:

Meillä on ollut ilo löytää seuraaville yrityksille yhteinen omistajatahto:

Ota yhteyttä: 

Lähetä viesti!