Suomen teollisuuden kilpailukyvyn lähteet – onko niitä?

Jorma Turunen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Teollisuuden kilpailukyky koostuu kahdesta pääkomponentista: toimintaympäristön kilpailukyvystä ja teollisuuden omasta kyvystä luoda lisäarvoa asiakkailleen.

Toimintaympäristön kilpailukyvystä vastaa valtio. Olemme osa EU-perhettä ja Euroopasta löytyy samanaikaisesti sekä 70% vientimme asiakkaista että tärkeimmät kilpailijat suomalaisille vientiyrityksille. Kansallisesti saamme vielä kuitenkin päättää verotuksesta ja esimerkiksi energiapolitiikasta, joka sekin on lipumassa EU:n sääntelyn piiriin.

Työvoimakustannuksemme ovat kovat ja työmarkkinoiden joustavuudesssa olemme sijalla 144 maailman valtioiden joukossa. Julkinen sektori on paisunut ja sen koko rasittaa yhä enemmän
vientiteollisuutta, jonka tuomilla verotuloilla rahoitetaan puolet julkisesta sektorista. Kun maan talous on kuralla, poliitikoilla on kiusaus asettaa yhä enemmän uusia rasitteita yritysten maksettavaksi.

Suomen vienti ei ole kasvanut kahteen vuoteen. Samanaikaisesti uusien EU-maiden Viron, Puolan ja Tsekin vienti on jo reilusti vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävän ajan yläpuolella. Mainitut kolme maata ovat myös yleisemmät suomalaisten yritysten vaihtoehtoiset tuotantomaat, kun omaan maahan ei enää kannata investoida: suomalaiset yritykset kasvattavat siis näiden uusien EU-maiden vientiä kotimaan kustannuksella.

Mistä sitten suomalaiset yritykset pystyvät jatkossa ammentamaan kykyä luoda asiakkalleen lisäarvoa?

Suomalaisten maailmalla menestyvien yritysten yhteinen piirre on se, että markkinat ja asiakkaiden tarpeet tunnetaan syvällisesti. Harvemmin kilpaillaan päämarkkinoista suurten saksalaisten ja amerikkalaisten yritysten kanssa, vaan on etsitty ja löydetty päämarkkinoiden kylkeen syntyneitä uusia markkinoita, jotka kasvavat päämarkkinoita nopeammin.

Asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitetty ratkaisu perustuu usein useamman huippuosaamisen  yhdistämiseen ja nykyisin entistä enemmän palveluiden myymiseen. Esimerkiksi Baswaren niche taloushallinto-ohjelmistojen toimittajana on ollut ostolaskujen käsittelyn automatisointi ja nykyään palveluliiketoiminta sähköisen laskutuksen operaattorina.

Kun suomalaisilta valmistavan teollisuuden yrityksiltä kysytään, mikä pitää tuotannon kotimaassa, vastauksista löytyy mm. huippuosaaminen niche-markkinoilla, innovaatio- ja kumppaniekosysteemi, korkea automaatioaste, lyhyet sarjat korkean jalostusarvon tuotteissa ja tuotteen elinkaaren alkuvaiheen tuotanto. Esimerkiksi Kone Oyj valmistaa käytännössä kaikki uudet tuotteensa Hyvinkäällä lähellä tuotekehitystä, vaikka monet niistä siirtyvät elinkaaren myöhemmässä vaiheessa tuotantoon lähemmäs asiakkaita. Lempääläinen Robit Rocktools Oy teki muutama vuosi sitten merkittävän tuotannollisen investoinnin Lempäälään ja tekee korkeasti automatisoidussa tehtaassaan kannattavasti poranteriä kaivoksiin, tunnelin rakentajille ja maalämpöpumppu-urakoitsijoille.

Teollinen internet on lyömässä itseään läpi valmistavan teollisuuden piirissä. Tietotekniikan tuottavuutta nostava piirre on tuttua, mutta ylivoimaisesti mielenkiintoisempi on tietotekniikan mahdollistamat uudet
liiketoimiintamallit ja sitä kautta uusi ansainta. Konecranes Oyj on asentanut antureita maailmalla olevien asiakkaidensa nostureihin. Tilastollisin menetelmien se pystyy ennustamaan asiakkaalle, milloin
kriittisessä kappaletavaraprosessissa oleva nosturi tarvitsee huoltoa: on siirrytty laiteliiketoiminnasta turvaamaan asiakkaan tuotannon jatkuvuutta.

Suomen erityisosaamista Cleantech-alueella ovat energiatehokkuus, teollisuuden puhtaat prosessit, biopolttaminen sekä puhtaan ilman ja veden tekeminen. Tämän alueen liikevaihto on jo n. 25 mrd€ ja se kasvaa 15%:n vuosivauhdilla.

Nokian puhelintuotannon siirtyminen muualle aiheutti merkittävän kuopan Suomen viennin kehitykseen, mutta luova tuho synnyttää jatkuvasti uutta kaikilla toimialoilla.

Hyödynnetään kansallisia vahvuuksiamme ja pidetään huolta osaamisemme laadusta!

Jorma Turunen

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Jaa mielipiteesi