Strategiamme ja missiomme

Elämme kaupungistumisen, väestön ikärakennemuutoksen ja ekologisten uhkien aikakautta. Nämä megatrendit kylvävät pelkoa ja ongelmia, mutta samalla ne luovat mahdollisuuksia. Yritysten ja yhteiskunnan tulee tarkastella vanhoja toimintatapojaan ja olla avoimia muutoksille. Se mikä päti eilen, ei päde enää.

Me Ratkaisutoimisto Seedissä näemme nykyisen aikakauden mahdollisuuksien aikakautena. Strategiamme mukaisesti käännämme digitalisaation vahvuudeksemme ja sitä hyödyntäen löydämme ja ratkaisemme asiakkaidemme liiketoiminnan ongelmia. Muihin ratkaisemattomiin ongelmiin perustamme uusia yrityksiä. Tätä tekemällä toteutamme missiotamme, haluamme tehdä parempaa maailmaa työpäivä kerrallaan.

Kykymme ratkaista ongelmia pohjautuu vahvaan yrityskulttuuriimme, ketterään tapaamme toimia,  kykyymme kuunnella asiakkaitamme ja tuloksellisuuteemme.

Strategian toteutus

Strategiamme konkreettinen toimeenpano jakaantuu useaan alueeseen. Luotsaamme ratkaisutoimistoliiketoimintaamme systemaattisesti kohti kasvua ja skaalautuvuutta. Kasvamme etsimällä toimintaa kasvattavia ja skaalautuvia segmenttejä. Näistä ensimmäisenä segmenttinä mainittakoon oman tekemisemme automatisointi. Käytännössä tämä tarkoittaa jo olemassa olevien sisäisten työkalujemme, kuten Daily Coachin, puheentunnistustyökalumme sekä projektinseurantatyökalumme tehokkaampaa hyödyntämistä.

Toiseksi, tehostamme alihankinnan käyttöä. Tämä vapauttaa resurssejamme kokonaisuuksien hallintaan. Kolmanneksi lisäämme toistuvaa tekemistä selkeämmän konseptoinnin ja tuotteistuksen avulla. Neljänneksi kehitämme palveluita kasvaville alueille omien olemassa olevien vahvuuksiemme kautta.

Luomme uusia asiantuntijaliiketoimintoja kasvaville alueille. Haemme kasvualueita muun muassa ympäristökonsultoinnista ja myynnin ulkoistuksesta. Systematisoimme start-up yrityskasvattamotoimintaamme perustamalla uusia skaalautuvia yrityksia sekä ostamalla ja kehittämällä asiakasyrityksiämme.

Haluatko tietää enemmän strategiastamme? Kerromme mielellämme lisää omasta strategiastamme tai siitä miten voisimme auttaa sinun yritystäsi strategiatyönne kanssa. Ota yhteyttä