Innostuneet ihmiset, onnelliset asiakkaat

rintanapit_dream_einuolta_300

Ainutlaatuiset ratkaisut rakentuvat organisaatiosi tarpeiden pohjalta. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun uskallat asettaa riittävän korkeat tavoitteet ja hakea täysin uusia toimintamahdollisuuksia!

rintanapit_think_einuolta_300

Ensimmäinen versio ratkaisusta rakennetaan tavoitteiden ja tutkimustulosten pohjalta. Selvitämme yrityksen nykytilanteeseen ja kilpailukykyyn liittyvät osa-alueet.

rintanapit_act_einuolta_300

Onnistuneet ratkaisut syntyvät yhdessä organisaatiosi henkilökunnan ja asiakkaittesi kanssa. Siksi testaamme luotuja ratkaisuja sidosryhmilläsi.

rintanapit_learn_einuolta_300

Testien pohjalta kehitämme ratkaisua ja tarpeen tullen tutkimme ja testaamme lisää. Kehityssprinttien kautta tehostamme organisaatiosi toimintaa nopeasti ja ketterästi perinteisiä organisaatiomalleja unohtamatta.

Autamme yrityksen menestyssuunnitelman luomisessa, joka pohjautuu yrityksen omiin kilpailuetuihin ja ottaa huomioon maailman muutoksen.

Menestyssuunnitelmassa luodaan visio yrityksen tulevaisuudesta. Samalla luodaan konkreettinen toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan vision toteutuminen.

Henkilöstö sitoutetaan strategiaan jo projektin aikana, jolloin strategia juurtuu osaksi päivittäistä tekemistä.

Kilpailukykyanalyysi: Analyysi selvittää kaksi yrityksesi kilpailukyvyn merkittävintä tekijää: yrityksen kilpailuedun ja yrityksen muutoskyvyn. Selvitä, millä tasolla organisaatiosi kilpailukyky on suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin! Lue lisää kilpailukykyanalyysistä.

Omistajatahdon analyysi: Omistajatahdon analyysin kautta omistajat voivat kirkastaa ja yhdenmukaistaa tahtotilansa sekä päivittää strategian omistajatahtoa tukevaksi.

Parhaiten analyysi sopii pienille yrityksille, joilla on jo muutama vuosi historiaa, liikevaihtoa 500 keur-10 meur, tavoitteena vahva kasvu ja joilla on useampi omistaja, eikä ole aivan selvää ajattelevatko kaikki samalla tavalla yrityksen tulevaisuudesta.

Palvelu- ja tuotekehityksellä luodaan toimivampaa ja asiakaslähtöisempää liiketoimintaa.

Kaikki palvelu- ja tuotekehitys lähtee liiketoiminnan tavoitteista ja asiakasymmärryksestä, ja niitä tuotetaan palvelumuotoilun keinoin.

Työskentely tapahtuu ketterissä kehityssprinteissä asiakkaiden ja organisaatiosi henkilöstön kanssa, joita toistetaan kunnes tuote tai palvelu on riittävän valmis markkinoille.

Tyypillisiä työn lopputulemia ovat asiakaspolku ja asiakkaan tunnematka sekä tuote- tai palvelukonsepti ja sen toteuttamisen kuvaus.

Olemme parhaimmillamme, kun haemme rohkeita kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia uudenlaisten palveluiden kautta.

Yritysten kehittyminen on mahdollista vain kehityshaluisten ja kehityskykyisten ihmisten kautta. Ihmisten kehittyminen on osa jokaista projektiamme, mutta sen lisäksi tarjoamme erikseen ratkaisuja ihmisten kehittymiseen.

Kehittäjä-analyysi: Analyysin avulla selvitetään organisaation henkilökunnan kykyjä ja vahvuuksia organisaation uudistamisessa ja kehittämisessä. Lue lisää tästä >>

Tasapainotetut tiimit: Analyysin kautta löydät oikeat henkilöt toimivaan kehittäjätiimiin, joka ideoi uutta, saa aikaiseksi ja innostaa muutkin organisaatiosta mukaan. Erityisen tärkeää kehityshankkeita aloitettaessa.

Valmennukset ja coaching: Tarjoamme valmennuksia ja tukea sekä johtajille, esimiehille että organisaation tai oman uransa kehittäjille. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Organisaatioiden kehittäjille olemme rakentaneet Hyväksytty Toiminnankehittäjä -valmennuksen yhdessä Helsingin Seudun Kauppakamarin kanssa. Lisäksi vuosina 2012-2018 valmensimme yhdessä kumppaniyrityksiemme kanssa toistasataa lahjakasta johtajaa Esimiehestä Johtajaksi -valmennuksessa.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma toimitusjohtajille: Haluatko tietää omat ammatilliset vahvuutesi ja heikkoutesi? Teemme henkilökohtaisen analyysin kyselytulosten perusteella ja rakennamme sinulle kehityssuunnitelman parempaan toimitusjohtajuuteen. Tuotteemme perustuu vuosittain järjestämäämme Future CEO tutkimukseen. Olemme vuosien varrella analysoineet jo liki 1300 toimitusjohtajan toimintaa.  Lue lisää ja tilaa kartoitus.

Paras yritystulos saadaan, kun viestintä, markkinointi ja myynti toimivat saumattomasti yhdessä tiiviinä osana yrityksen liiketoimintastrategiaa tai palvelu- ja tuotekehitystä. Kommunikaatio tukee myyntiä ja yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

Myyntiteho: Autamme asiakkaitamme kehittämään ja johtamaan myyntiä tehokkaammin. Tutkimme, missä myynnin kehityskohteet piilevät ja tehostamme myyntiä kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Hinnoitteluteho: Lisäämme saamiasi voittoja selvittämällä, mikä on myymällesi tuotteelle tai palvelulle optimaalinen hinta.

Asiakkuuksien johtaminen: Rakennamme organisaatiosi kanssa asiakkuuksien johtamisen mallin ja tuemme sen toteuttamisessa.

Brändityö / Yritysidentiteetti: Etsimme yrityksen potentiaaliset erottuvuustekijät ja rakennamme yrityksen identiteetin sidosryhmien kokeman kilpailuedun pohjalta.

Markkinointipäällikkö: Markkinointipäällikkö palvelee yrityksesi markkinoinnin ja myynnin haasteissa ja kehityksessä. Autamme luomaan markkinoinnin strategiset linjaukset vahvasti myynnin ehdoilla, tarjoamme alustan ja työkalut markkinoinnin automatisoimiseen ja mittaamiseen, sekä avustamme tarvittaessa sisällön luomisessa.

Seedigi on digitalisaatioon keskittynyt yksikkömme, joka auttaa hyödyntämään digitalisaation monipuoliset mahdollisuudet liiketoiminnassa. Liiketoiminnan digitalisaation kulmakivinä Seedigissä ovat konkreettinen tekeminen, kellotaajuuden nosto ja sen seurauksena kasvu ja kannattavuus.

Digitaalinen palvelumuotoilu luo nopeasti ja kestävästi tuloksia liiketoiminnan tueksi. Ohjelmistoyrityksemme Taito United tuottaa tarvittavat ohjelmistoratkaisut ja Havain Oy tukee digitaalisen myynnin ratkaisuissa

KILPAILUKYKYANALYYSI:

Usein kehitysprojektiemme lähtökohtana toimii kilpailukykyanalyysi. Analyysi antaa tarkan kuvan tilanteestasi niin henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta. Tuloksia verrataan myös n. 50 Suomalaisen yrityksen dataan, joille analyysi on tehty. Mittaamme ja arvioimme yrityksen kilpailukykyä keskittyen kilpailuetuun ja muutoskykyyn, sillä ne ovat tärkeimmät kilpailukyvyn tekijät, kuten alla on kuvattu:

Laajassa, yli 2000 mittauspisteen tutkimuksessa havaitsimme yrityksen muutoskykyä kuvaavan parhaiten viisi ulottuvuutta:

Luottamus
Innovatiivinen tuote- ja palvelukehitys
Nopeus
Kommunikaatio
Ongelmiin suhtautuminen

Näitä osa-alueita kehittämällä saadaan luotua pysyvää kilpailuetua, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista tulevaisuudessa.

Analyysin lopputulemista hyötyy koko hallintoketju:

  • Omistajat ja ylin johto: puolueeton ja kattava kuva siitä, missä yritys kokonaisuudessaan on tällä hetkellä ja mihin se on menossa
  • Kehitysjohtajat: Tärkeimmät kehityskohdat, joiden kautta saadaan nostettua kilpailuetua sekä tuettua johtamista yksiköittäin
    Analyysin säännöllinen toistaminen osoittaa edistymisen valituissa kehityskohteissa

Kilpailukykyanalyysi on erinomainen mittari myös yrityskauppatilanteessa, ja sen kautta saa selville eroavaisuudet esimerkiksi yhdistettävien yritysten henkilöstön ajatusmaailmassa.

Kiinnostuitko?

Lue lisää kilpailukykyanalyysistä täältä tai ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soittamalla numeroon: 044 565 0088.

Muun muassa näiden yritysten kilpailukykyä on tutkittu Kilpailukykyanalyysilla:

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille tietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!