OP vahinkovakuutus

Seedin tuoma lisäarvo projektille oli erittäin merkityksellistä. Seedin kehitystyömenetelmät, osaaminen asiakaslähtöisten palvelumallien rakentamisessa sekä raikkaat ideat projektitiimin ja koko organisaation sitouttamiseksi olivat projektin onnistumisen kannalta aivan ratkaisevia.

Tanjan ja Markon ja koko Seedin tiimin osaaminen oli erittäin monipuolista. Suosittelen lämpimästi Seediä erilaisiin kehitysprojekteihin, erityisesti asiakaslähtöisten palvelumallien uudistamiseen liittyviin projekteihin.

Kristian Hiljander

Johtaja

OP Vahinkovakuutus

Henkilöasiakkaiden ajoneuvovakuutuspalvelut