“Ala on selvässä murroksessa” – Miten lauseeseen, jota kuulee jatkuvasti, pitäisi reagoida?

Taloutta käsitteleviä medioita lukeva tietää mihin otsikko viittaa. Tänä päivänä kuulee toistuvasti miten eri alat ovat murroksessa. Joko puhutaan digitalisaatiosta, robotiikasta, tekoälystä tai disruptiosta, mutta suurin osa eri aloista ja yrityksistä kokee olevansa muutoksen äärellä. Esimerkiksi pankki-, energia-, kaupan- ja terveydenhuoltoala sekä liikkuminen ovat tässä tilanteessa. Andrew Ng (mm. Google Brain projektin perustaja ja tekoälyprofessori Stanfordin yliopistossa) onkin todennut, että suurin ala, jonka hän keksii, johon tekoäly ei tule vaikuttamaan, ovat kampaamot ja parturit. (Luento Stanfordissa, 2017)

Jatkuva muutostila ei myöskään ole uusi tilanne, vaan tunnistettu jo aiemmin universaalilla tasolla, “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” totesi Charles Darwin jo 1800-luvulla.

Miten jatkuvaan muutostilaan pitäisi reagoida? Ensimmäinen askel on tunnistaa asia. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Kaikilta toimijoilta vaaditaan muutoskykyä ja sitä tulisi jatkuvasti kehittää. Entä mistä muutoskyky koostuu ja miten sitä voi systemaattisesti kehittää ja mitata?

Kun jälkikäteen tutkitaan menestystarinoita muutoksessa onnistuneista yrityksistä, kerrotaan mitä yritykset ovat konkreettisesti tehneet; kuten uudenlaisen ansaintamallin tai teknologian hyödyntämisen. Näissä tarinoissa harvoin keskitytään siihen, mitä menestyneissä yrityksissä on tehty, joka on mahdollistanut onnistuneen muuttumisen. Vielä harvemmin keskitytään siihen, miten tekijöitä, joiden ansiosta voidaan onnistuneesti muuttua, voi systemaattisesti mitata ja kehittää.

Ratkaisutoimisto Seedi toteutti vuonna 2012 Ravistajat-tutkimushankkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toimialojaan uudistaneet (eli ravistelleet) yritykset eroavat muista, taloudellisilta tunnusluvuiltaan samassa tilanteessa olevista verrokkiyrityksistä. Löysimme 5 tekijää, joissa nämä onnistuneesti uudistuneet yritykset eroavat muista yrityksistä edukseen: Luottamus, Innovatiivisuus, Nopeus, Kommunikaatio sekä Ongelmiin suhtautuminen.

Näemmekin, että näistä viidestä tekijästä muodostuu muutoskyky. Tämän pohjalta kehitimme Kilpailukykyanalyysimme. Kilpailukyky syntyy nykyisestä kilpailuedusta sekä muutoskyvystä. Luonnollisesti myös kustannukset vaikuttavat yhtälöön.


Mittaamme Kilpailukykyanalyysisssämme kilpailuetua ja muutoskykyä niin henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta. Näitä tuloksia vertaamme lähes sataan suomalaiseen yritykseen, joille analyysi on vuoden 2012 jälkeen tehty. Näin muutoskyky sekä kilpailuetu saadaan mitattua systemaattisesti verrattuna muihin yrityksiin niin asiakkaiden kuin henkilöstön näkökulmasta. Pystymme näkemään analyysistä, mitkä muutoskyvyn osa-alueet ovat vahvoja ja missä on kehittämisen varaa. Lisäksi erittäin hyödyllisiä ovat olleet mittaukset, jossa olemme tehneet analyysin yritykselle useampia kertoja, jolloin tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutus on voitu kvantifioida selkeästi.

Riippumatta siitä, mikä ala tai millainen muutos on kyseessä, muutoksen mahdollistavat 5 samat 5 tekijää: Luottamus, Innovatiivisuus, Nopeus, Kommunikaatio sekä Ongelmiin suhtautuminen. Se, millaiseen muutokseen korkea muutoskyky johtaa, riippuu alasta, mutta tarve muutoskyvylle koskee kaikkia aloja. Kun kaikki toimialat altistuvat jatkuvasti kasvaville muutospaineille, nousee organisaation muutoskyvyn kehittäminen yrityksen tärkeimmäksi tehtäväksi murroksessa selviytymiseksi.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, soita tai laita viestiä niin jutellaan enemmän! Uskallamme väittää, että analyysimme on maailman kehittynein työkalu muutoskyvyn mittaamiseen ja kehittämiseen. Mikäli sinulla on tähän parempi tapa, kerro se meille. Opimme mielellämme myös itse lisää!

Ratkaisutoimisto Seedin NPS on 74, Kilpailuetu 47 ja Muutoskyky 70. Entä teidän?

 

Blogin on kirjoittanut projektipäällikkö ja analyytikko Tommi Nykänen, joka on mies Seedin lukuisten Kilpailukykyanalyysien takana ja yrityksemme ylivoimaisesti paras (ainoa) golffari.