Menestyssuunnitelma eli strategia

Me Seedillä kutsumme strategiaa menestyssuunnitelmaksi, sillä yritys ei voi menestyä, ellei konkreettista tavoitteenasetantaa tehdä. Strategiaprosessissa määritetään yrityksen kannalta oleelliset tavoitteet ja luodaan suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Strategiaprosessiin kuuluu myös strategian ajatuksen muodostaminen tarinaksi.

Tarjoamme apua hallitukselle, johtoryhmälle tai toimitusjohtajalle, jonka yritykseltä strategia puuttuu tai sen tekemisestä on vierähtänyt jo tovi. Strategian päivittäminen voi tulla ajankohtaiseksi erityisesti muutostilanteissa kuten fuusiossa tai alan muuttuessa vahvasti esimerkiksi kilpailutilanteen muuttuessa.

Seedillä strategiatyö rakentuu muutos- ja kilpailukyvyn ja suosittelun mittaamisen pohjalle  analyyttisesti ja ketterästi, eri toimintamalleja hyödyntäen. Lähestymme strategiaa useamman skenaarion kautta (skenaariotyöskentely), jotta vältämme yhden ennusteen harhaa.

Ratkaisumme avulla saat:

Meillä on ollut ilo tehdä seuraaville yrityksille menestyssuunnitelma:

Ota yhteyttä: 

Lähetä viesti!