Lantmännen Agro

Olimme tehneet uuden strategian ja haasteena oli resurssien kohdentaminen strategian kannalta olennaisiin, käytäntöä edistäviin asioihin.

Seedi teki Lantmännen Agrolle Kilpailukykyanalyysin, jossa selvitettiin selkeästi aikaisempaa laajemmin kilpailuetua- ja muutoskykyä ketju-yksiköltä, kauppiailta, myyjiltä sekä eri kokoisilta asiakkailta.

Meille uutta oli kilpailuedun kysyminen asiakkailta ja saimmekin analyysista arvokasta tietoa strategiamme toteuttamisen avuksi sekä konkreettisia kehitysideoita ketju- ja kauppiastasolla. Seuraavaksi teemme jatkotoimenpiteitä näiden pohjalta.

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja asiakkaiden vastausmäärät ylittivät odotuksemme. Nyt tiedämme missä olemme ja millä toimenpiteillä pystymme parantamaan.

Antti Meriläinen
Toimitusjohtaja
Lantmännen Agro