Kolme päätöstä suomalaisyritysten kasvuun: Kaisa Hernberg, yrittäjä, cleantech-asiantuntija, Vihreiden eduskuntavaaliehdokas

1. Tärkeä päätös, jolla on laajat vaikutukset suomalaiseen yrityskenttään, on uusiutuvaan energiaan ja kotimaisiin energiaresursseihin panostaminen.

Tällä hetkellä kulutamme yhteiskunnan varoja 8,5 miljardia euroa vuodessa energiaresurssien kuten öljyn, kaasun, hiilen ja ydinpolttoaineen tuontiin. Kotimaisuuteen panostamalla saataisiin muutamassa vuodessa aikaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja teollisuuteen, ICT-alalle, asennus- ja huoltopalveluihin ja maatalouteen – ja kerrannaisvaikutuksia muille aloille. Samalla luotaisiin hyvä kasvualusta suomalaisten teknologiayritysten kansainväliselle kasvulle.

2. On lakattava kohtelemasta kaikkia yrityksiä yhtenäisenä massana ja tunnistettava eri yritysryhmien tarpeet.

Kasvuhaluiset pk-yritykset tarvitsevat koulutusta ja neuvontaa etenkin henkilöstöhallinnossa ja rahoituksessa ja nimenomaan kasvun näkökulmasta. Lisäksi tarvitaan investointeihin kannustavaa verotusta – yksi tapa olisi siirtyminen ennakkoverotuksesta jälkiverotukseen toteutuneen tuloksen perusteella.

3. Kuntien hankintatointa pitää kehittää. Suomalaiset kunnat ovat pieniä, ja niillä ei ole useinkaan mahdollisuutta ylläpitää vaativien hankintojen edellyttämää osaamista.

Kuntia tulee kannustaa yhteistyöhön, jolloin niillä on paremmat edellytykset hankkia laajempia kokonaisuuksia. Hyvä esimerkki tästä on Lahden seudun 11 kunnan yhteinen jätehuollon ekosysteemi, joka on kansainvälisestikin edistyksellinen. Kunnat tarvitsevat myös uusia rahoitusmalleja, jotka kannustavat innovatiivisten teknologiaratkaisujen käyttöönottoon. Suomalaiset pk-yritykset tarvitsevat hyviä referenssejä ja positiivista kassavirtaa kotimarkkinoilta voidakseen tavoitella kasvua kansainvälisesti, ja kunnilla on kotimarkkinoiden luomisessa monilla aloilla ratkaiseva rooli.

Kaisa Hernberg,

yrittäjä,

cleantech-asiantuntija,

Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Helsingistä

Kaisa Facebookissa

Mistä on kyse juttusarjassa ”Kolme päätöstä kasvuun”? Me Ratkaisutoimisto Seedissä osallistumme vaalikevääseen nostamalla ehdokkaita eri puolueista ja heidän näkemyksiään päätöksistä, joita tarvitaan kasvun aikaansaamiseksi Suomessa. Tiedätkö kiinnostavan ehdokkaan, jonka ajatuksia kasvusta haluaisit kuulla? Vinkkaa meille: elina.siira@seedi.fi 

Jaa mielipiteesi