Kokonaisvaltainen strategiatyö

Lähtötilanne ja projektin tavoite

Asiakas on perinteikäs toimija, jonka kilpailukyky on perustunut vahvaan tuotannon osaamiseen ja tehokkuuteen. Nyt nähdään, että toimialan kilpailu tulevaisuudessa tulee yhä kovenemaan ja perinteinen kilpailukeino käy yhä vaikeammaksi. Lisäksi tiedetään, että edessä on mittavia tuotannon investointeja, mutta vaihtoehtoja on monia, joten kehityspanosten suuntaamiseen haetaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä.

Kokonaisvaltaisen strategiatyön tavoitteena oli:

 1. Selvittää faktoihin ja omistajatahtoon perustuvat liiketoiminnan tavoitteet tuleville vuosille
 2. Tehdä suunnitelma, joilla tavoitteisiin päästään
 3. Testata suunnitelma vaiheittain asiakkailla ja kuluttajilla
 4. Huolehtia, että suunnitelma on sellainen, johon omistajat ja henkilökunta pystyvät sitoutumaan

Työskentely

Työskentely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1.  Maa – perustan rakentaminen: omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja kuluttajat laajasti mukana.
 2.  Tuli – suuri määrä ideoita: asiakas- ja kuluttajaymmärrys, testaaminen ja osallistaminen ideointiin
 3. Vesi – vaihtoehtojen punnitseminen, tarkentavat testit ja analyysit sekä dokumentointi

Lähtötilan selvittämiseksi tehtiin Ravistajat –kilpailukykyanalyysi, johtoryhmän kehittämiskyvykkyys selvitettiin Kehittäjä –analyysilla, lisäksi analysoitiin markkinaa, kilpailua, jakeluteitä ja kuluttajatrendejä useista näkökulmista.

Toisessa ja kolmannessa vaiheessa haettiin asiakas- ja kuluttajaymmärrystä sekä testattiin ideoita ja konsepteja parityöskentelyissä erilaisin projektiivisin ja pelillisin menetelmin, mm. tunnekartta –työkalun avulla. Työskentely toteutettiin asiakkaan johtoryhmän ja hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Monipuolista näkemystä tulevaisuudesta haettiin eri alojen asiantuntijoiden ja tutkijoiden ideatyöpajassa. Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan kahdeksassa kuukaudessa.

Lopputulemat

Projektin lopputulemana syntyi kokonaisvaltainen menestyssuunnitelma, jossa on:

 1. Asetettu kunnianhimoiset kasvu- ja kannattavuustavoitteet
 2. Valittu ja kuvattu uusi kilpailukeino
 3. Luotu päätoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
 4. Tehty kolmevaiheinen etenemissuunnitelma, jonka osat testattu asiakkailla ja kuluttajilla, ja jonka ensimmäinen vaihe kuvattu tarkemmin