Kehitä kysymällä ja oivalluttamalla

Johanna Parkkinen Ratkaisutoimisto Seedi

Iso uhka Suomen kasvulle on vähäinen kehittämisosaaminen. Jos emme pysty oppimaan muita nopeammin, jää ainoaksi keinoksemme sarjakikyily. Tätä tuskin haluaa kukaan.

Olemme täällä Ratkaisutoimisto Seedissä kehittäneet organisaatioita vuodesta 2009. Samalla olemme tutkineet muutoksen idean syntymistä ja sen toteutumista.

Kokemuksemme perusteella suosittelemme:

1. Ota muutostiimiin vain halukkaita ja kyvykkäitä kehittäjiä.

2. Kysy näkökulmia kaikilta organisaatiossa.

3. Perustele muutostarve ja tavoite oivalluttamalla.

 

Älä ota vastarannan kiiskiä

Jostain on syntynyt virheellisesti ajatus, että meitä jokaisella on rooli jokaisessa tehtävässä. Kuitenkin muutoksen suunnan hakemiseen ei saa ottaa mukaan ihmisiä, joilla ei ole kehittämiskykyä. He nimittäin eivät pelkästään ole turhia, vaan myös haitallisia. Jeffersonin kuuluisaa ajatusta mukaillen tippa sappea pilaa tynnyrillisen hunajaa.

Onneksi kehittämiskykyä voidaan mitata ja arvioida.

 

Mittaa kyvykyyttä

Seedi mittaa Kehittäjä-analyysin avulla henkilön kehittämiskyvykkyyttä kolmessa ulottuvuudessa: tulevaisuuden mahdollisuuksien havainnointi, toimeen tarttuminen, muiden innostaminen.

On tärkeää, että tiimi on kehittämiskyvykkyyksiltään tasapainoinen eli että tiimin jäsenten osaaminen limittyy toisiinsa riittävällä tavalla. Tasapainoa voi lisätä sopivilla harjoitteilla ja työskentelymetodeilla.

Muutoksen idean hakemisessa tasapainotetun kehittämistiimin toimeksiannon tulee olla selkeä ja kiinni liiketoiminnan tavoitteissa sekä nykyisessä osaamissa.

 

Kysy kaikilta

Mielipiteitä kannattaa kysyä jokaiselta, sillä idean jalkautus alkaa silloin, kun siitä keskustellaan.  Kysymisen hetki itsessään tarjoaa hyvän mahdollisuuden perustella koko muutokseen lähtemistä. Ihmisten suhtautumisen ymmärtäminen on lähtökohta, kun muutosta aletaan toteuttaa.

Nostamalla esiin erilaisia näkemyksiä saamme perusteluja ideoitavalle ja toteutettavalle muutokselle.

Apuvälineenä kannattaa piirtää kartta, josta näkyy, millä argumenteilla asioita vastustetaan ja puolletaan.

 

Toteuta oivalluttamalla

Kun siirrytään toteutukseen, koko organisaatio tietää ja ymmärtää, minkälainen muutos on alkamassa – onhan itse kukin osallistunut prosessiin joko kehitystiimissä tai keskustellen.

Parhaiten muutos saadaan toteutumaan esittämällä sarja kysymyksiä, joihin vastaamalla jokainen oivaltaa, miten uusi toimintamalli vaikuttaa hänen yökäytäntöihinsä.

Lähes samaan tulokseen päästään, kun muutos oivallutetaan kollegojen ja asiakkaiden mielipiteiden kautta.

Jokainen meistä on vastuussa omasta kehittymisestään, ja työnantajan velvollisuus on mahdollistaa organisaation oppiminen. Tämä tarkoittaa kykyä ottaa ryhmässä nopeasti riskiä, epäonnistua ja jatkaa viisaampana seuraavaan riskinottoon. Jos et tiedä, miten aloittaa tervetuloa Seedin ja Kauppakamarin Hyväksytty toiminnan kehittäjä (HTK) -kurssille!

 

Kirjoittaja Johanna Parkkinen on Seedin henkilöstö- ja projektijohtaja

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Tiedosta -lehdessä 2/2017.