Kasvuyritykselle rahoitusta – Kiinasta?

Markku Taulamo, TT Capital Advisors

Moni Venture Capital -yrityksiltä ja businessenkeleiltä rahaa hakeva kasvuyritys Suomessa tietää, kuinka haastava prosessi rahoituksen hankkiminen on. Innovatiivisimmat voivat helposti ajatella investointiprosessia laajemminkin ja pohtia idän ihmeitä ja haaveilla kiinalaisten esiinmarssista tänne Pohjolaan. Kiinassa rahaa löytyy, joten olisiko sijoituksen hakeminen sieltä kuinka utopistista ajattelua?

Kiinalaista rahaa on Suomeen tullut toistaiseksi lähinnä yritysostojen kautta, ja näitäkin tapauksia on vähän. Kuitenkin kiinalaiset yritykset, pankit ja sijoittajat ovat aktivoituneet Pohjoismaissa viimeisen parin vuoden aikana selkeästi. Jos kiinalaisiin tahoihin haluaa olla yhteydessä, niin tiettyjä asioita on hyvä tiedostaa.

Markkinan kasvuvauhti Kiinassa on edelleen selkeästi nopeampi kuin Euroopassa keskimäärin. Yleensä sijoittajat sijoittavat nopeammin kasvavaan markkinaan ja kiinalainen raha löytääkin usein kodin kotimaasta. Maailmalla kiinalaiset ovat sijoittaneet paljon alkutuotantoon ja raaka-aineisiin esim. Australiassa ja Afrikassa. Kansainväliset brändit ja huipputeknologia on myös haluttua ja samalla ostetaan myös markkinoille pääsyä ja laatustandardit läpäiseviä yrityksiä. Ruotsin autoteollisuus on ollut meillä näkyvä kohde yritysostojen osalta, Suomessa vastaavan kokoluokan hankkeita ei ole nähty.

Pääomasijoituksia Pohjoismaihin ei ole juurikaan tehty, mutta esim. VC:iden agendalla tämäkin osa Eurooppaa on nousemassa esille. Kiinalaisilla on kasvavaa kiinnostusta, mutta Suomi on heille jokseenkin tuntematon maa. Nokia, joulupukki ja uusimpana Angry Birds tiedetään, joskaan näitä ei aina Suomeen osata yhdistää. Yhdysvallat on selkeästi halutumpi kohde kuin Eurooppa. Kuitenkin lento Helsinkiin on selkeästi lyhyempi kuin esim. San Franciscoon. Verrattuna pääosaan eurooppalaisia maita meille on lyhin lentoreitti sekä etuna vielä pienempi aikaero.

Venture Capital -markkina on Kiinassa vielä muotoutumassa ja markkinan luonnissa tärkeässä roolissa ovat olleet USA:n yliopistoissa ja sikäläisissä pankeissa työskennelleet ex-patit, jotka ovat pitäneet huolen, että pääomasijoituspuolella lähes jokaisessa kiinalaisessa yhtiössä on englantia puhuvia ja länsimaissa opiskelleita työntekijöitä.

VC-yrityksissä ovet aukeavat yllättävän helposti ja kiinalaiset ovat tunnetusti uteliaita ja ensimmäiset tapaamiset on paljon helpompi saada aikaiseksi esim. amerikkalaisiin tahoihin verrattuna. Ensimmäisessä tapaamisessa on tuotava konkretia pöytään saman tien, sillä kiinalaiset eivät jaksa kuunnella turhia tarinoita. Kuitenkin, alussa on erittäin tärkeä saada luottamus aikaiseksi ja siksi tapaamiset olisi tärkeä järjestää heidän tunteman tahon kautta.

Tärkeää on myös se, että rahoitusta hakeva yhtiö olisi selkeästi kasvuvaiheessa ja että yrityksen toiminnassa on Kiina-näkökulma tavalla tai toisella. Raha ei helposti liiku Kiinasta pois varsinkaan Eurooppaan päin, osaksi myös valuuttaregulaation takia, joten paras vaihtoehto on että Kiinassa on tai sinne ollaan perustamassa tytäryhtiö, johon sijoitus tehdään. Tällöin myös Kiinan valtio ja muut julkiset tahot voivat osallistua rahoitukseen ja myöntää perustamiseen apua muutenkin. Suurin osa VC:istä haluaa sijoittaa myöhäisen kasvuvaiheen yhtiöihin, jotka voisi listata muutaman vuoden sisällä. Seed-vaihe on paljon haastavampi ja tällöin yrityksellä pitää olla maailman mittakaavassa ylivoimainen teknologia tai palvelu.

Yritysostoissa kohdeyrityksellä pitää olla liikevaihtoa mielellään vähintään 5-10 MEUR ja olisi tärkeää että yritykset ovat kannattavia tai sitten niillä pitää olla jotain merkittävää teknologiaa tai IPRiä hallussa, joka tekee kohteista kiinnostavia. Usein lähtökohtana on että kohde on jo tunnettu brändi Kiinassa.

Seuraavat asiat tulisi huomioida, jos Kiinasta haluaa rahoitusta hakea:

  • Kannattaa tutkia Kiinan markkina hyvin, käyttää hyväksi tahoja, jotka tässä voivat auttaa ja muistaa, että Kiinassa kulttuuri on erilainen kuin täällä, jolloin täällä toimivat palvelut eivät välttämättä menesty Aasiassa.

 

  • Toimialoista tärkeässä roolissa on cleantech – yksi meneillään olevan, 2011 alkaneen 5-vuotiskauden suuri panostusalue. Cleantechin alla mm. uusiutuva energia, sähköautot, vesiteknologia ja päästöjä vähentävät teknologiat ovat avainaloja. Energiatehokkuus on isossa roolissa ja näin pohjoisilta leveysasteilta tulevina ja tehokkaina suomalaisina prosessiosaajina olemme etulyöntiasemassa.

 

  • ICT-puolella internetpalvelut ovat haastavia, sillä regulaatio vaihtelee nopeasti ja Kiinan valtiolla on erittäin suojeleva rooli kotimarkkinoita kohtaan. Pelit ja hyötysovellukset ovat hyviä esimerkkejä helpommin soveltuvista tuotealueista.

 

  • Yritystä Kiinaan perustettaessa kannattaa muistaa Hong Kongin erityistalousalue, sillä Hong Kongiin on erittäin helppoa ja halpaa perustaa yritys, joka sitten voi omistaa Kiina-yhtiötä. Tällöin voidaan osittain välttää juridisia seuraamuksia joita suoraan Manner-Kiinassa olevalle yhtiölle voi tulla. Hong Kongissa on myös edullinen verotus ja rahan siirtäminen rajojen yli on joustavampaa.

 

  • Kiinalaisilla ei ole halukkuutta osallistua teknologiariskiin ja sen lisäksi tuote/palvelu olisi hyvä olla testattu kaupallisesti. Silti kiinalaiset haluavat testata tuotteen/palvelun vielä kotimarkkinoilla, sillä ensinnäkin markkinat ja kulutus/käyttötottumukset siellä ovat erilaisia ja lisäksi kiinalaiset eivät ylipäätään tahdo uskoa asioita ennen kuin näkevät ne konkreettisesti. Lokalisointi on siis erittäin tärkeä avainsana Kiinan markkinoita ajatellen.

 

  • Nykyään Kiinassa on tiukennettu kanta kopiointiin, mutta silti pitää olla varovainen. Kannattaa aina pyrkiä pitämään joku osa avainteknologiaa omissa käsissä Suomessa.

 

  • Paikallisten kumppanien valinnassa on syytä olla huolellinen ja on hyvä pyrkiä käyttämään tahoja, joilla on hyvät suhteet paikallishallintoon/valtiollisiin tahoihin, sillä se nopeuttaa liiketoiminnan tekemistä ja tuo vielä turvallisuusaspektia, sillä kiinalaiset eivät halua menettää kasvojansa varsinkaan valtioon päin.

Yhteenvetona voi todeta, että rahoituksen hakeminen Kiinasta on haastavaa, mutta tämä vaihtoehto kannattaa muistaa etenkin silloin, jos suunnittelee yrityksen toiminnan laajentamista Aasiaan.

Markku Taulamo, Partner, TT Capital Advisors

TT Capital Advisors on erikoistunut Cross Border -yrityskauppoihin ja rahoituksen hakuun erityisesti kiinalaisten tahojen kanssa.

Jaa mielipiteesi