Ymmärretäänkö pk-yrityksen toimitusjohtajan arvo oikein?

  08.03.2017, 14:59 Tomi Hussi

Tomi Hussi, EteraFuture CEO -tutkimushanke tarjoaa mainion mahdollisuuden vertailla, miltä toimitusjohtajien maailma näyttää erikokoisissa yrityksissä. Tänä vuonna kyselyn saivat toimitusjohtajat sekä johtoryhmien ja hallitusten jäsenet 2–99 työntekijän yrityksissä. Viime vuonna tutkimus tehtiin suuremmille yrityksille.

Tulostemme valossa toimitusjohtajat tekevät tyypillisesti noin 50 h töitä viikossa, pienemmissä yrityksissä vähän alle, suuremmissa vähän yli. Mutta samalla hehtaarilla siis kuitenkin mennään. Entä millä fiiliksellä nuo työtunnit sitten tehdään? Suurissa yrityksissä toimitusjohtajat ovat hieman tyytyväisempiä työhönsä (9–10 vastanneiden osuus 49% vs. 41,5%). Vastaavasti tyytymättömiä on pienten yritysten toimitusjohtajissa lähes kaksinkertainen määrä suuriin verrattuna.

Työaika ja -fiilis ovat mielestäni toimitusjohtajan tehtävässä onnistumisen keskeisiä elementtejä. Jos teet liikaa, fiilis kärähtää karrelle varmasti. Huonolla fiiliksellä ei isossakaan ajassa saa kummoisia aikaan. On selvää, että hyvällä fiiliksellä toimiva johtaja pystyy innostamaan myös joukkojaan parempiin suorituksiin ja ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen.

Toimitusjohtajia – suurissa ja pienissä yrityksissä – innostavat erityisesti onnistuminen yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Pienemmissä yrityksissä aikajänne on vaan lyhyempi. Myös stressitekijät syntyvät pienissä yrityksissä enemmän ’tässä-ja-nyt’ -asioista ja toiminnan tuloksellisuudesta, kun suuremmissa paineita koetaan etenkin henkilöstön ja toisaalta hallituksen sekä omistajien odotuksista.

Pk-yrityksen toimitusjohtajan ajasta menee huomattavan suuri osa hallinnollisten ja operatiivisten asioiden hoitamiseen. On selvää, että pienessä yrityksessä kaikki resurssit ovat niukempia, mutta toimitusjohtajalta pitää löytyä aikaa ja energiaa liiketoiminnan kehittämiseen. Apua uusien suuntien hakemiseen voisi hakea nykyistä vahvemmin ainakin johtoryhmän ja myös hallituksen taholta. Hallinnollisten rutiinitehtävien hoitamiseen voi helposti hankkia ulkopuolistakin apua. Näiden mahdollisuuksien lisääminen voisi omalta osaltaan myös lisätä pk-toimitusjohtajien tyytyväisyyttä työhönsä.

Pienten yritysten työllistävä vaikutus on lähes 15-kertainen yli 250 työntekijän yrityksiin verrattuna, joten niiden johto tulisi nähdä suomalaisen yhteiskunnan kannalta äärimmäisen arvokkaana voimavarana. Heidän hyvinvointinsa eteen kannattaisi ehdottomasti panostaa nykyistä enemmän. Toisaalta kasvuyrityksissä kannuksensa ansainneista johtajista kasvaa hyvää potentiaalia suurempien yritysten peräsimeen. Laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueiden vaatimuksia ymmärtävä ja niiden välissä tasapainottelemaan kykenevä toimitusjohtaja on merkittävä etu mille yritykselle tahansa.

Future CEO –tutkimussarja kirkastaa käsitystämme sekä pienempien että suurten yritysten toimitusjohtajien tilanteesta ja luo siltaa kokoluokkien välille. Tutkittu tieto tarjoaa hyvän lähtökohdan. Tarvitaan myös laaja arsenaali hyviä toimenpiteitä, joiden avulla voimme tukea kaikenkokoisten yritysten toimitusjohtajia heidän vaativassa työssään.

Tomi Hussi
Työhyvinvointipalvelujen päällikkö
Eläkevakuutusyhtiö Etera