Vuoden toimitusjohtaja murtaa siivousalan meininkiä ja mielikuvia

  18.06.2019, 15:19 Una Meriläinen

 

 

Koti Puhtaaksi Oy:n tarina lähti käyntiin, kun yrityksen perustajat Saana Tyni ja Henri Haho toimivat imurikauppiaina pääkaupunkiseudulla. He kuulivat paljon palautetta siitä, etteivät siivouspalvelut hoitaneet hommiaan halutulla laadulla. Saanan aktiivisuus myyjänä johti siivouskeikkoihin imureita ostaneiden asiakkaiden luona. Saana ja Henri ryhtyivät tuumasta toimeen ja lähtivät perustamaan siistimisalan perheyritystä heti alusta alkaen uudenlaisella otteella.

Samaa uudenlaista otetta on viljelty yrityksessä pitkin matkaa. Toiminnan uudenlaiseen tekemiseen on lähdetty ensin kulttuurin kautta. Saanan mukaan kulttuuri onkin luontaisesti rakentunut epähierarkiseksi ja osallistavaksi. Samalla kun työntekijöitä kuunnellaan ja heille annetaan vapautta päätöksentekoon, heiltä myös vaaditaan paljon. “Toisaalta myös pidempään meillä olleet työntekijät osaavat vaatiakin päätöksentekovaltaa, koska ovat tottuneet siihen”, Saana kertoo. Työntekijöiltä yrityskulttuurista on tullut pelkkää positiivista palautetta. Heidän mukaansa edellisillä työnantajilla asiat on tehty eri tavalla; monissa siivousalan yrityksissä vallitsee jäykkä ja hierarkinen rakenne, joten Koti Puhtaaksi Oy eroaa varmasti kilpailijoistaan tällä saralla.

Koti Puhtaaksi erottuu kilpailijoistaan myös muilla tavoilla. Saana kertoo muun muassa, että heillä kaikki käyvät tekemässä siivousvuoroja. “Eihän johdossa voida osata tehdä linjauksia työntekijöiden asioista, jos käsitystä käytännön työstä ei ole.” Myös palkitsemisjärjestelmät on uudistettu reilummiksi kaikille työntekijöille. “Yhtiön omistamisen mallia muutettiin, kun henkilökunta koki ettei taloudellinen menestys jakautunut reilusti. Nyt jokaisella työntekijällä on oikeus ostaa osakkeita huokeaan hintaan.” Moni työntekijä onkin tarttunut tarjoukseen. Luottoa yrityksen menestykseen siis on.

Jo yrityksen menestys on omiaan luomaan kuvaa Saana Tynistä osaavana toimitusjohtajana, mutta kysyimme kuitenkin Saanalta ajatuksia omasta osaamisestaan. Saana kertoo: “Olen toimitusjohtajana kuunteleva, ymmärtävä ja välittävä. Työntekijät ovat nimenneet minut KP-mamaksi, eli äidilliseksikin minua on kuvattu.” Saanan mielestä hänessä ei ole tippaakaan perinteistä johtajuutta: hän ei koe tarvetta nostaa itseään muiden yläpuolelle vaan mieluummin hyödyntää muiden viisautta myös päätöksenteossa. Myös tasa-arvo koetaan yhdeksi suurimmista arvoista Koti Puhtaaksi Oy:llä, kellään ei yrityksessä ole muista eroavia etuja ja kaikki ovat samalla viivalla.

Nuorena toimitusjohtajana Saana kertoo kohdanneensa lähinnä positiivista palautetta ja huomiota. Hän jopa kertoo muiden arvioivan hänen osaamistaan korkeammalle kuin hän itse. Saana kertoo olevansa itsekriittinen ja haluavansa jatkuvasti kehittää itseään. Vaikka kokemusta toimitusjohtajuudesta on kertynyt jo kymmenen vuoden ajan, on Saanalla tähtäin kehittymisen suhteen korkealla. “Aina voi kehittää kaikkea”.

Saana palkittiin Vuoden 2019 Future CEO -palkinnolla johtuen merkittävän kasvun sekä asiakkaiden ja henkilökunnan huikean sitoutumisen saavuttamisessa. Onnea vielä kerran Saana!