Tiivistelmä tutkimustuloksista

Future CEO 2018 hankkeessa tutkittiin toista kertaa toimitusjohtajan työtä koko arvoketjun laajuudelta suurissa, yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä. Tutkimus on jatkoa vuonna Future CEO tutkimussarjalle, jossa kohderyhmänä ovat vuorovuosin Suomen suurimpien (yli 100 henkeä työllistävien) sekä Pk-yritysten (2-99 henkilöä työllistävien) yritysten toimitusjohtajat. Future CEO 2018 –raportissa luodaan katsaus tulevaisuuden toimitusjohtajalta vaadittaviin ominaisuuksiin, verrataan tutkimuksen tuloksia aiempiin tutkimuksiin, minkä lisäksi raportti antaa vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

  • Millainen on suomalainen toimitusjohtaja?
  • Miten hallitukset ja johtoryhmät arvioivat toimitusjohtajien työtä?
  • Mitkä ovat yritysten tärkeimmät painopistealueet tulevaisuudessa?
  • Millaiseen yrityskulttuuriin tulevaisuuden toimitusjohtaja panostaa?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden toimitusjohtajan tärkeimmät osaamisalueet?
  • Sekä miten nämä kysymykset eroavat verrattuna aiempiin tutkimuksiin.

Tilaa Future CEO 2018 –tutkimusraportin tiivistelmä täyttämällä oheinen lomake ja saat tietää millainen on nykypäivän ja tulevaisuuden toimitusjohtaja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Future CEO 2018 -tutkimus herättää ajatuksia koko arvoketjun toiminnasta ja erityisesti toimitusjohtajan roolista. Kuten muitakin taitoja, toimitusjohtajuutta voi kehittää vain lisäämällä tietoa. Tilaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (sisältäen täyden raportin tutkimustuloksista) ja hyödynnä tutkimuksen tuloksia oman johtajuutesi kehittämisessä!