Tutkimus paljastaa: Toimitusjohtaja haluaa olla hyvä tyyppi, mutta se ei näy ulospäin

  07.09.2018, 15:35 Hanna Schneider

Kuva: Heidi Kouvo Photography

Yli 100 henkilöä työllistävien yritysten toimitusjohtajille suunnattu Future CEO 2018 -tutkimus osoitti, että toimitusjohtajat pitävät hyviä ihmissuhdetaitoja ja taitavaa henkilöstön johtamista tärkeänä. Myös hallitus ja johtoryhmä arvioivat, että tulevaisuuden toimitusjohtajalta täytyy löytyä kykyä saada organisaatio ja henkilöstö puhaltamaan yhteen hiileen strategian mukaisesti. Mutta toimitusjohtajien tämänhetkisiä sosiaalisia taitoja he eivät arvioi erinomaisiksi.

 • Toimitusjohtajat painottivat osaamisessaan ihmisten johtamista, mutta hallitus ja johtoryhmä arvioivat toimitusjohtajien osaamisen painottuvan strategiaan ja operaatioihin.
 • Johtoryhmä arvioi toimitusjohtajien huumorintajun ja kyvyn luoda tekemisen meininkiä 20% toimitusjohtajien oma-arvioita heikommaksi. Johtoryhmä arvioi toimitusjohtajien osaamisen innostaa ihmisiä työssään 25% matalammaksi kuin toimitusjohtajat itse. Hallituksen jäsenet olivat hieman armollisempia arvostelussaan: molemmilla osa-alueilla he antoivat toimitusjohtajalle 10% matalammat pisteet.
 • Ihannetilanteessa yrityskulttuuri on kokeileva ja kommunikoiva. Toimitusjohtajat kuvailevat nykyistä yrityskulttuuria turvalliseksi sekä kokeilevaksi ja kommunikoivaksi, mutta johtoryhmän ja hallituksen arvion mukaan nykyistä yrityskulttuuria kuvaa paremmin tuloskeskeisyys ja hierarkkisuus.

Future CEO 2018 on maan kattavin katsaus suomalaisista toimitusjohtajista

Vuosittain julkaistavassa Future CEO-tutkimuksessa selvitetään, keitä suomalaiset toimitusjohtajat ovat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan. Tutkimus toteutetaan vuorovuosittain suurissa, yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä ja 2-99 henkeä työllistävissä pk-yrityksissä. Vuonna 2018 fokuksessa ovat yli 100 henkeä työllistävät yritykset, joista tutkimukseen osallistui 134 toimitusjohtajaa, 76 hallitusten jäsentä sekä 76 johtoryhmien jäsentä. Yhteensä vastaajia oli 250.

Tutkimuksen toteuttaa Ratkaisutoimisto Seedi ja tutkimusasiantuntijana toimii Pirjo Paavolainen. Hankkeen kumppaneita ovat Ilmarinen, Neon Audit sekä Aalto CEMS.

Toimitusjohtajat ovat luotettavia ja nopeita tekemään päätöksiä, mutta innovaatioiden hyödyntämisessä on kehitettävää.

Johtoryhmä, hallitus sekä toimitusjohtajat itse arvioivat toimitusjohtajien vahvuusalueiksi nopean päätöksenteon, ongelmiin tarttumisen ja niiden ratkaisemisen sekä sovituista asioista ja lupauksista kiinni pitämisen. Kaikki kolme vastaajaryhmää näkivät, että toimitusjohtajien heikoimpia osaamisalueita olivat selkeiden prosessien ja systemaattisen toiminnan luominen, tekoälyn, esineiden internetin, kierotalouden, jakamistalouden ja palvelullistamisen tuomien bisnesmahdollisuuksien ymmärtämisen.

Tulevaisuuden toimitusjohtaja on ihmis- ja asiajohtaja.

Ihmisjohtaja on valmentaja, joka saa ihmiset mukaan toteuttamaan yhdessä strategiaa samaan suuntaan. Hän antaa vastuuta, delegoi ja luottaa henkilöstöön. Asiajohtaja on visionäärinen ja näkemyksellinen. Hän ymmärtää isoja muutoksia, osaa viedä muutoksia läpi organisaatiossa ja luotsaa yritystä selkeään strategiseen suuntaan.
Lähitulevaisuudessa toimitusjohtajan viisi tärkeintä taitoa ovat:

 1. Organisaation ja ihmisten saaminen toimimaan yhteiseen suuntaan strategian mukaisesti.
 2. Vision ja suunnan luominen.
 3. Liiketoimintastrategian luominen.
 4. Digitalisaation ymmärrys ja hyödyntäminen.
 5. Asiakkaisiin keskittyminen.

Toimitusjohtajilla on kolme tapaa selviytyä työn ja vapaa-ajan välisestä paineesta

Noin viidesosa toimitusjohtajista arvioi work-life-balancensa erinomaiseksi (arvosana 9-10) ja neljäsosa heikoksi (arvosana 0-6). Vastausten keskiarvo asteikolla 0-10 oli 8,25.
Toimitusjohtajien vastauksista erottui kolme selkeää keinoa tasapainotella työn ja vapaa-ajan välillä:

 1. Työ on aina läsnä, ja työ ja vapaa-aika sekoittuvat keskenään. Se ei yleensä kuitenkaan stressaa. Osalle työ on kuin harrastus ja mielenkiinnon kohde.
 2.  Työ ja vapaa-aika erotellaan määrätietoisesti toisistaan. Töiden jatkamista illalla/viikonloppuna/lomilla vältetään.
 3.  Joustavasa sukkulointia tilanteen mukaan: sekä työ että vapaa-aika joustavat tarpeen tullen. Oman kalenterin hallinta vähentää stressiä. Esimerkiksi työpäivän aikana voi mennä urheilemaan, mutta toisaalta vapaa-ajalla tehdään töitä.

Usein jaksamiseen perhe ja urheilu ovat keskeinen tuki ja voimavara. Kahdessa vuodessa toimitusjohtajien työpainetta on helpottanut keskimääräisen työajan pieneneminen kahdella tunnilla. Vuonna 2016 toimitusjohtajat tekivät keskimäärin 52h 34min töitä viikossa, kun vastaava luku vuonna 2018 on 49h 46min. Kahdessa vuodessa 8,25% muutos työajassa on merkittävä.

Lisätietoja Future CEO 2018 -tutkimuksesta ja kuvia julkistustilaisuudesta:
Janne Juntunen
Projektipäällikkö
Ratkaisutoimisto Seedi
janne.juntunen@seedi.fi
+358 (0)50 535 1911

Future CEO 2018 -tutkimuksessa mukana:

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,1 miljoonaan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on yli 46 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.

Aalto CEMS. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen ja suuryritysten muodostaman CEMS-koulutusyhteisön jäsen. Yhteisön kauppakorkeakoulut tarjoavat vuoden mittaisen kansainvälisen CEMS Master’s in International Management (MIM) -ohjelman, joka tukee maisteritason opiskelijoiden kasvua tulevaisuuden vastuullisiksi johtajiksi. Lisätietoja: http://biz.aalto.fi/fi/studies/cems/

NeonAudit on tilintarkastustoimisto, joka on aktiivisesti mukana asiakkaan arjessa. Meitä kiinnostaa yrityksesi – ei vain sen luvut. Siksi aktiivisesti tuemme mahdollisuuksia parantaa asiakkaittemme liiketoimintaa. Lue lisää: www.neonaudit.fi.

Ratkaisutoimisto Seedin missiona on tehdä Suomesta maailman muutoskykyisin kansakunta. Tähän pyritään toisaalta perustamalla uusia yrityksiä sekä toisaalta auttamalla muita yrityksiä kehittämään toimintaansa. Käytännössä Seedin palvelut muodostuvat omistajatahdon kiteytyksestä, kasvustrategiakonsultoinnista, tuote-, palvelu ja prosessikehityksestä sekä kommunikaatiosuunnittelusta. Käy tutustumassa toimintaamme: https://seedi.fi/