TOIMITUSJOHTAJAN EI TARVITSE OLLA PROPELLIPÄÄ, MUTTA LISÄÄ MUUTOSVOIMAA TARVITAAN

  30.10.2018, 10:33 Sari Hakala

Suomalaisten yli 200 henkilöä työllistävien yritysten toimitusjohtajat pitävät kiinni sovituista asioista sekä osaavat tarttua ongelmiin, löytää niihin ratkaisuja ja tehdä nopeita päätöksiä.

Osaaminen on heikompaa selkeiden prosessien ja systemaattisen toiminnan luomisessa sekä tekoälyn, esineiden internetin (IoT), kiertotalouden, jakamistalouden ja palvelullistamisen tuomien bisnesmahdollisuuksien ymmärtämisessä. Näin vastasivat Future CEO 2018 -tutkimuksessa niin toimitusjohtajat kuin hallituksen ja johtoryhmän jäsenetkin.

Suurin osa ihmisistä uskoo, että tekoäly tulee radikaalisti muuttamaan heidän työtään seuraavan viiden vuoden aikana. Mutta vain pieni joukko on valmiita ottamaan muutoksen vastaan. Olemme uuden äärellä, mutta emme tiedä, mitä se tarkoittaa tai miten tarttua siihen.

Ilman ymmärrystä muutoksesta emme pysty kehittämään tuotteita ja palveluita, joiden avulla selviäisimme seuraavan kehitysloikan yli. Olemme vaarassa jäädä muutoksen jalkoihin.

Vaikka nykytilanne olisi hyvä, emme voi jäädä paikalleen makoilemaan. Mikään yritys ei menesty ilman, että ottaa vastaan uusia ideoita. On nähtävä kehittymisen tärkeys, sillä tilanne voi muuttua lyhyessäkin ajassa.

Tekoäly ja robotisaatio tarjoavat valtavaa potentiaalia esimerkiksi taloushallinnossa. Laskutuksen kaltaisia rutiininomaisia tehtäviä voidaan siirtää ihmiseltä koneelle, jolloin ihmiseltä jää työaikaa vaativampiin tehtäviin.

Suuremmissa yrityksissä uusien sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto on jo aloitettu. Pienemmissä yrityksissä muutokseen tarttumisessa on vielä haasteita. Esimerkiksi tilintarkastus on Suomessa sen verran pieni ala, että on harkittava tarkkaan, minkä kokoiseen ongelmaan uusia ratkaisuja kannattaa kehittää.

Vielä täytyy siis malttaa odottaa markkinoille kehitettäviä uusia palveluita. Sinä aikana on hyvä hetki syventää ymmärrystä aiheesta, ja kun uudet työkalut tulevat käyttöön, on niihin tarttuminen helpompaa.

Toimitusjohtajan täytyy ymmärtää, mihin ollaan menossa, mutta häneltä ei tarvitse löytyä kaikkeen vastausta. Hänen ei tarvitse olla organisaation innovatiivisin ihminen, mutta hänen täytyy osata tunnistaa työntekijöiden eri vahvuudet ja yhdistää niitä luomaan uusia ideoita, tuotteita ja palveluita.

Oikeanlainen organisaatiokulttuuri tukee yrityksen kehitystä. Kehittymistä tukevassa organisaatiokulttuurissa uskalletaan ideoida vapaasti. Mikään ei mene eteenpäin, jos ihmiset voivat tuoda esille vain loppuun asti mietittyjä ja toteuttamiskelpoisia ideoita.

Olikin positiivista huomata, että tuoreimmassa Future CEO -tutkimuksessa suurin osa toimitusjohtajista kuvaili yrityskulttuuriaan luottamuksen kulttuuriksi (26%) tai kokeilevaksi ja kommunikoivaksi kulttuuriksi (24%). Vaikka johtoryhmän (42%) ja hallituksen (26%) jäsenet kuvailevat vielä yrityksensä kulttuuria tuloskeskeiseksi ja hierarkkiseksi, kuvastaa tulos toimitusjohtajien mielikuvaa ihanteellisesta yrityskulttuurista. Se saattaa hyvinkin ennustaa tulevaa yrityskulttuurin muutosta.

Lisää havaintoja tulevaisuuden toimitusjohtajista löytyy Future CEO 2018 -tutkimuksesta! Lataa ilmainen tiivistelmä tästä >>

Sari Hakala
Osakas, toimitusjohtaja
NeonAudit