Toimitusjohtaja on henkilöstöjohtamisen keulakuva

  02.05.2018, 13:02 Tomi Hussi

 

Johdon sitoutumisen puutteesta kuulee työkykyjohtamiseen liittyvän keskustelun yhteydessä puhuttavan turhankin usein.

Koimme jo Future CEO -hankkeen alkumetreillä tärkeäksi lähteä mukaan – tutkimus tarjosi meille poikkeuksellisen hyvän näkymän siihen, miten oma hyvinvointi on mukana suomalaisen toimitusjohtajan agendalla.

Jos henkilökohtaisella jaksamisella ja hyvinvoinnilla ei ole kummoista painoarvoa, johdon sitoutuneisuuden odottaminen henkilöstön hyvinvointia tukeviin hankkeisiin on lähinnä haaveilun ja toiveunen tasolla.

Kun asia ei ole itselle tärkeä, se ei herätä myöskään johtamisen osa-alueena suurta intohimoa tai mielenkiintoa.

 

Lisää ymmärrystä erikokoisten yritysten johtamisesta

Matkan varrella tarkentunut ajatus suurten ja pienten yritysten toimitusjohtajien tutkimisesta vuorovuosin on myös ollut meille tärkeä. Vertailun mahdollisuus erikokoisten yritysten välillä rikastaa jo itsessään merkittävästi kokonaiskuvaa.

Suurten yritysten toimitusjohtajat näkyvät säännönmukaisesti eri talousmedioissa, mutta pienet ja keskisuuret jäävät ikään kuin taka-alalle. Samaan aikaan pienet ja keskisuuret yritykset vastaavat kahden kolmasosan työllistämisestä ja muodostavat yli puolet suomalaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta. Pk- yritysten merkitys kansantalouden kannalta on keskeinen. Siksi näiden yritysten johtamiskäytäntöjä on syytä pyrkiä ymmärtämään paljon nykyistä paremmin.

Ylipäätään johtamiseen liittyvän keskustelun yhteydessä näkee paljon henkilökuvia, mutta laajempaan aineistoon perustuvaa tutkimustietoa on kovin vähän. Tarvitsemme kipeästi lisätietoa johtamisen kulmakivistä ja keskeisistä haasteista erikokoisissa yrityksissä.

Toimitusjohtaja on uudistumisen ankkuri

Marko Parkkisen oivallus Google-hausta ”toimitusjohtajan oppiminen” tutkimushankkeen lähtölaukauksena osuu mielestäni asian ytimeen. Puhumme ylipäätään valtavasti siitä, miten osaamista pitää kehittää. Mutta samaan aikaan toimitusjohtajuus nähdään ikään kuin valmiina pakettina, joka joko on ihmisessä tai sitten hän ei voi sitä koskaan saavuttaa. Tämä ajatushan on aivan järjetön!

Kun yrityksen pitää koko ajan kyetä kehittämään toimintaansa, niin on luontevaa lähteä ajatuksesta, että toimitusjohtaja on uudistumisen ankkuri. Hallituksen tehtävänä on toimia toimitusjohtajan vakiintuneiden uskomusten haastajana ja sparraajana – eli oppimisen peilipintana. Muun muassa sen olemme aiempien tulosten valossa oppineet, että tässäkin on paljon kehittämisen varaa.

Kehitystrendit esiin

Aiemmista Future CEO -tutkimuksista olemme oppineet paljon sekä toimitusjohtajuudesta että johtamisen ketjun toimivuudesta yrityksen hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän välillä. Tänä vuonna saamme ensimmäistä kertaa näkyviin myös kehitystrendejä, kun suurten yritysten toimitusjohtajien tilaa tarkastellaan nyt toisen kerran.

Ymmärryksen kartuttaminen suomalaisen toimitusjohtajan ”sielunmaisemasta” on edelleen tärkeää. Siksi jatkamme innolla kumppanina hankkeessa.

 

Tomi Hussi
tutkimusjohtaja, Ilmarinen