Tehokkaalla toimitusjohtajalla on toinen jalka menneisyydessä

  07.03.2016, 12:24 Stefan Björkman

Etera Stefan BjörkmanToimitusjohtajan edellytetään suunnittelevan tulevaisuutta ja tänä päivänä yhä useammin myös johtavan tarmokkaasti muutosta kohti uutta. On itsestään selvää, että on hyve pyrkiä eteenpäin.

Mutta tehokas johtaminen vaatii myös työyhteisön historian ja juurien ymmärrystä. On tärkeää tietää, mitä pitäisi vaalia, sen lisäksi että on tahto muuttaa. Vain vahvuuksien varaan voi rakentaa.

En tarkoita tällä, että toimitusjohtajan pitäisi toimia jarrumiehenä, niitä kyllä yleensä organisaatiossa löytyy muutenkin. Mutta terve kunnioitus yhteisön juuria ja ajan kanssa rakennettuja kyvykkyyksiä kohtaan on minusta tehokkaan ja uskottavan johtamisen edellytys. Varsinkin uudelle toimitusjohtajalle kuunteleminen ja tutustuminen arkeen ovat erityisen tärkeä osa työtä.

Toinen näkökulma asiaan on, että muutos edellyttää uuden oppimisen lisäksi poisoppimista vanhasta. Sekä yksilön että organisaation tasolla poisoppiminen on oman kokemukseni mukaan se vaikeampi rasti. Ellei ole tietoinen juurtuneesta kulttuurista tai olemassa olevista käytännöistä, ei pysty kovin tehokkaasti johtamaan matkaa uuteen uljaaseen tulevaisuuteenkaan.

Kulttuuri syö, kuten tiedetään, mennen tullen strategian kuin strategian. Tehokkaan toimitusjohtajan vastaveto on pitää toinen jalka menneisyydessä.

Stefan Björkman
toimitusjohtaja
Etera