Tällainen on nuorten kykyjen unelmatyöpaikka: nuoret vaativat työpaikoiltaan yrittäjähenkisyyttä

  20.06.2018, 11:07 Hanna Schneider

Nuoret haluavat olla töissä yrittäjähenkisissä työpaikoissa, joissa saa vastuuta ja on mahdollista ketterästi kokeilla ja kehittää uutta. Ihanteellinen johtaja on kuin valmentaja, joka luottaa työntekijöiden osaamiseen ja kannustaa joukkueensa kohtia voittoa.

”Yrittäjyys on pop, mutta jotta kaikki talentti ei karkaa startuppeihin, pitää isoissa yrityksissä luoda yrittäjähenkistä kulttuuria”, professori Järventie-Thesleff toteaa.

Kyselyssä selvitettiin, millaisena opiskelijat näkevät toimitusjohtajan roolin tulevaisuudessa ja millainen olisi heille ihanteellinen työkulttuuri.

”Jotta yritykset pystyvät jatkossakin rekrytoimaan parasta osaamista, on tärkeää tietää, mitä nuoret kyvyt toivovat työelämältä. Opiskelijat haluavat työskennellä yrityksessä, jossa vallitsee kokeileva ja avoin työkulttuuri”, Ratkaisutoimisto Seedin projektipäällikkö Janne Juntunen kertoo.

Ominaista tällaiselle kulttuurille on tuote-, palvelu- ja toimintamallien kehitykseen panostaminen, inspiroiva työilmapiiri, matala hierarkia ja tiimityöskentely.

Toimitusjohtajan tehtävä tässä työympäristössä on luoda visio yrityksen tulevaisuudesta ja motivoida henkilöstöä tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Opiskelijat suosivat empaattisia, rentoja ja avoimia johtajia, jotka antavat työntekijöille vastuuta ja ottavat heidät mukaan päätöksentekoprosesseihin.

”Nuorilla talenteilla on kova into tehdä töitä ja itse kehittyä. Siksi he ovat kiinnostuneita startupeista, mutta tällainen ilmapiiri on mahdollista myös isoissa yrityksissä”, Järventie-Thesleff sanoo.

Opiskelijat luettelivat aihealueita, joissa toimitusjohtajien tulee tulevaisuudessa kehittyä. Toimitusjohtajilta toivottaan vahvoja analyyttisiä taitoja, aktiivisuutta sosiaalisen median hyödyntämisessä, asiakaslähtöisyyttä ja markkinoinnillista näkemystä.

Lisäksi opiskelijat vaativat toimitusjohtajilta vahvempaa otetta ympäristökysymyksiin, ilmaston muutokseen ja kestävän kehityksen teemoihin.

Kysely suunnattiin Aalto Yliopiston CEMS Master’s in International Management-ohjelman opiskelijoille.  Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi vastaajien joukossa oli Aalto Yliopistossa CEMS MIM -vaihtoaan suorittavia opiskelijoita.

Kysely on osa laajempaa Future CEO 2018 -tutkimushanketta, jossa selvitetään, keitä suomalaiset toimitusjohtajat ovat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä tulevaisuudessa odotetaan. Laajemman tutkimuksen toteuttavat Ratkaisutoimisto Seedi, Aalto CEMS, Ilmarinen ja NeonAudit. Tutkimustulokset julkistetaan syksyllä.

 

Aiheesta muualla

Talouselämä: Nuorten toiveet tulevaisuuden toimitusjohtajille: empaattisuutta, rentoutta, sosiaalisen median hyödyntämistä ja otetta ympäristökysymyksiin

Kauppalehti: Tulevaisuuden toimitusjohtajien tulee olla empaattisia ja keskustelevia – Aalto-professori: Nuoriin tulee luottaa muutosvoiman airueina

 

Hanna Schneider, Ratkaisutoimisto Seedi