Tällainen on hyvä toimitusjohtaja juuri tänään

  30.05.2019, 9:00 Marko Parkkinen

Suvi Haimi, Sulapac Oy
Kaisa Olkkonen, SSH Communications Oy
Markus Eronen, EL-Parts Oy
Petri Hollmen, Lyyti Oy
Henri Kajula, Envera Oy
Miika Lipiäinen, Kyrö Distillery Company
Saana Tyni, Koti Puhtaaksi Oy
Samppa Vilkuna, Superson Oy

He ovat vuoden 2019 Future CEO -finalistit. Finalisteista valitaan vuoden Future CEO 2019. Sinäkin voit vaikuttaa äänestämällä mielestäsi parasta ehdokasta täällä.

He vastaavat tutkitusti parhaiten profiililtaan juuri tänä vuonna hallitusten ja johtoryhmien alle 100 -hengen yrityksen toimitusjohtajan osaamisvaatimuksiin. Kyse ei ole siis ”kauneus- tai tunnettuusfinalisteista” vaan prosessista, jossa kunkin henkilön osaamista ja tekemistä on verrattu hallituksen ja johtoryhmän jäsenten tutkimuksessa esille tuomiin kriteereihin. He ovat tutkitusti hyviä toimistusjohtajia juuri tänään! Mutta mikä heitä yhdistää?

 

Kolme toimitusjohtajan tärkeintä taitoa ovat

  1. Kyky luotsata yritystä kasvu-uralle
  2. Vision ja suunnan luominen sekä
  3. Ihmisten saaminen toimimaan tuohon suuntaan.

Ja isoa kirjaa mukaillen voidaan sanoa, että suurin näistä on kyky kasvaa! Hallituksen jäsenten mielestä nimittäin toimitusjohtajan tärkeimmäksi taidoksi on noussut kyky luotsata yritystä kasvu-uralle, mikä löytyy johtoryhmän jäsentenkin listalta kolmantena.

Ainoa tapa kasvaa orgaanisesti on voittaa kilpailu eli kehittää yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti kilpailua nopeammin, minkä tutkimuksen mukaan uskotaan onnistuvan kokeilevassa ja kommunikoivassa kulttuurissa (60 % hallituksen jäsenistä). Näin neljänneksi osaamiseksi voisi nostaa kasvua tukevan kulttuurin rakentamisen.

Valitettavasti vuodesta 2017 (jolloin viimeksi tutkimme pk-yrityksiä) viidesosan useammin toimarit (25 % –> 31 %) näkevät yrityksen kulttuurin olevan kokeileva, mutta johtoryhmissä ja hallituksessa noin puolet harvemmin. Mikä ikävintä, siinä missä toimareiden kasvun sijaan hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä yhä harvempi näkee tavoitekulttuurin vallitsevan.

Sama koskee toimitusjohtajan käsitystä omasta johtamistaidostaan, jota mitataan tutkimuksessa 28 tekijällä. Yhdessäkään näistä sekä hallitus että johtoryhmä eivät arvioi toimistusjohtajien taitoja paremmiksi kuin toimitusjohtajat itse. Viidenneksi erinomaisen toimitusjohtajan tekijäksi voidaankin nostaa hyvä itsetuntemus ja oppiminen.

Yksinkertaisin ja nopein tapa parantaa oman johtamisen itsetuntemusta on ostaa Future CEO:n henkilökohtainen kehittymisraportti, jossa omia näkemyksiä itsestä voi verrata tutkimuksen muiden toimitusjohtajien, hallituksen ja johtoryhmien jäsenien näkemyksiin. Lisätietoja tästä linkistä.

Marko Parkkinen toimii kasvun kiihdyttämisen ratkaisuja tutkivan ja kehittävän Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja. Yhtiö on perustanut mm. Härkistä tekevän Versofoodin, biomuoveja kehittävän Woodlyn ja palkitun ohjelmistoyhtiö Taito Unitedin sekä auttanut yli 200 eri kokoista organisaatiota kasvun ja kehittämisen haasteissa.