Mitä hyvältä toimitusjohtajalta vaaditaan?

  03.05.2019, 9:04 Marko Parkkinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutkimme vuosittain suomalaisia toimitusjohtajia Future CEO -tutkimuksessamme. Yksi tutkimuksemme päätavoitteista on selvittää, millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden toimitusjohtajilta odotetaan. Tässä lyhyt katsaus siihen, mitä olemme tutkimuksessamme kolmen vuoden aikana saaneet selville.

Kysymme tutkimuksessa johtoryhmien ja hallitusten jäseniltä toimitusjohtajan osaamista ihannetilanteessa. 28 osaamisalueen joukosta vuosittain selkeimmin esiin nousevat seuraavat taidot:

 1. Organisaation ja ihmisten saaminen toimimaan yhteiseen suuntaan strategian mukaisesti
 2. Vision ja suunnan luominen
 3. Liiketoimintastrategian luominen
 4. Digitalisaation ymmärrys ja hyödyntäminen
 5. Rohkeus tehdä muutoksia riskejä ja epäonnistumisia pelkäämättä

Yhtä tärkeää on myös katsoa, mitä ominaisuuksia toimitusjohtajilta ei vaadita. Tutkimuksen mukaan toimitusjohtajalta vähiten kaivattuja ominaisuuksia tulevaisuudessa sekä hallituksen että johtoryhmän jäsenten mielestä ovat:

 1. Energisyys työskentelyssä
 2. Sovituista asioista ja lupauksista kiinni pitäminen
 3. Yrityksen sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuun kantamiseen panostaminen
 4. Monimuotoisuus: ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen yrityksessä

Toisin sanoen, trendit kuten monimuotoisuus ja vastuullisuus, jotka näkyvät jo pitkälti yritysten lupauksissa ja strategioissa, eivät kuitenkaan ole tärkeimpiä ominaisuuksia toimitusjohtajissa. Näiden arvojen edelle ajavat tulevaisuuteen panostaminen ja sen ymmärtäminen.

Lisäksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenten vastausten välillä nousee selvästi kolme eroa toimitusjohtajan ominaisuuksien tärkeydestä:

 1. Johtoryhmä pitää huumorintajua ja hyväntuulisuutta sekä innostavan ilmapiirin ja tekemisen meiningin luomista selvästi tärkeämpänä ominaisuutena kuin hallitus.
 2. Johtoryhmä pitää toimitusjohtajan kommunikaatiotaitoja selvästi tärkeämpänä ominaisuutena kuin hallitus.
 3. Hallitus pitää toimitusjohtajan osaamista tuotteiden tai palveluiden systemaattisessa kehittämisessä selvästi tärkeämpänä kuin johtoryhmä.

Millainen siis on hyvä toimitusjohtaja? Yhteenvetona kolmen vuoden tutkimuksista voidaan todeta seuraavaa:

 1. Hyvä toimitusjohtaja osaa toimia ihmisten kanssaHyvä toimitusjohtaja saa ihmiset toteuttamaan strategiaa yhdessä samaan suuntaan. Hän jakaa vastuuta, osaa delegoida ja luottaa ihmisiin eikä minimanageroi. Luottamus liittyy myös vahvasti tiimipelaamisen taitoihin, hän on valmentaja ja tiimipelaaja, joka kannustaa ja luo uskoa ympärilleen. Hyvältä toimitusjohtajalta kommunikaatio ja vuorovaikutus sujuu luontaisesti: hän kuuntelee ja keskustelee. Hän jaksaa sytyttää ihmiset ja innostaa sekä saa heidät ylittämään itsensä.
 2. Hyvä toimitusjohtaja on asiajohtaja

  Hyvä toimitusjohtaja on myös visionäärinen, näkemyksellinen ja luotsaa yritystä selkeään strategiseen suuntaan. Hän ymmärtää isoja muutoksia ja osaa viedä näitä muutoksia läpi organisaatiossa. Hän ottaa riskejä niiden tuomasta epävarmuudesta huolimatta. Hän on tarvittaessa tiukka ja jämäkkä, osaa tarttua ikäviin asioihin ja tehdä päätöksiä. Hän ei kulje vain tuttua polkua tulostavoitteet saavuttaen, vaan luo myös uutta ja tähtää korkeammalle kuin aiemmin.

Hyvä toimitusjohtajan on siis oltava “kokonainen paketti”, jolla ei ole heikkoja alueita. Toimitusjohtajan on hallittava sekä asia- että ihmisjohtaminen kokonaisvaltaisesti. Toimitusjohtajalla ei saa olla huono missään. Helpottavaa kuitenkin on, että toimitusjohtajan halutaan olevan sosiaalinen ja luovan yhteisöllisyyttä, näin sanovat tulevaisuuden osaajat. Inhimillinen siis saa olla.

***

Tänä vuonna haemme jälleen vastauksia kysymykseen “Millainen on hyvä PK-yrityksen toimitusjohtaja?” Tulokset selviävät 4.6 järjestetyssä Future CEO 2019 tulostenjulkistustilaisuudessa. Mikäli olet saanut vastauskutsun sähköpostiisi, autathan meitä vastaamalla kyselyyn.

***

Janne Juntunen
Future CEO -projektipäällikkö
Ratkaisutoimisto Seedi Oy