Kotipizzan Tommi Tervanen valittiin Future CEO of the Year -tulevaisuuden toimitusjohtajaksi

  07.09.2018, 15:51 Hanna Schneider

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervanen on valittu suomalaisten yritysten tulevaisuuden toimitusjohtajaksi – Future CEO of the Year:ksi kaikkiaan 67 johtajan keskuudesta. Tommi Tervanen vastasi parhaiten suomalaisten yritysten hallitusten, johtoryhmien sekä tulevaisuuden työntekijöiden kriteerejä tulevaisuuden huipputoimitusjohtajasta.

Tommi Tervanen on selkeän vision omaava toimitusjohtaja, joka laittaa itsensä likoon 100-prosenttisesti yrityksen menestyksen puolesta. Hän uudisti Kotipizzan vanhan brändin ja on onnistunut paisuttamaan yrityksen myyntiä ennätyksellisiin lukemiin. Kunnioitettavien tulosten lisäksi hän on taitava ihmisjohtaja, joka hyvällä huumorintajullaan ja vireellään innostaa ihmisiä ympärillään.

Tulevaisuuden toimitusjohtaja on ihmis- ja asiajohtaja

Tulevaisuuden toimitusjohtajan Future CEO of the Year -valinta on osa monipuolista tutkimusta, jossa kartoitettiin muun muassa suomalaisen yrityksen toimitusjohtajan työtyytyväisyyttä, osaamista, johtamistaitoja ja hyvinvointia sekä toimitusjohtajan roolia yritysten arvoketjussa. Future CEO 2018 –tutkimukseen vastasi yhteensä 250 yli 100 henkilöä työllistävän yrityksen toimitusjohtajaa sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsentä.

Tutkimukseen vastanneet saivat ehdottaa ja äänestää omaa suosikkiaan vuoden tulevaisuuden toimitusjohtajaksi. Tommi Tervanen sai tutkimuksessa kiitettävän määrän ääniä, mutta äänestystuloksen lisäksi raati otti lopullisessa valinnassa huomioon tulevaisuuden toimitusjohtajan kriteerit.

Tulevaisuuden toimitusjohtajan tehtävä on luoda yritykselle selkeä visio ja luotsata yritystä selkeään strategiseen suuntaan. Häneltä edellytetään korkean tason kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvaa kykyä johtaa ihmisiä. Tulevaisuuden toimitusjohtaja on valmentaja, joka inspiroi, innostaa ja osallistaa yrityksen työntekijöitä. Sosiaalisten taitojen lisäksi tulevaisuuden toimitusjohtajalta edellytetään kykyä ymmärtää isoja muutoksia ja kyvykkyyttä viedä muutoksia läpi organisaatiossa.

Tommi Tervasen äänestäjät kertovat, että hän on sekä vahva ihmisten että muutoksen johtaja. Äänestäjät kuvailivat Tervasta ajassa mukana olevaksi muutosjohtajaksi. ”Tommi on muuttanut ummehtuneen brändin vegaaneillekin kelpaavaksi. Hän on sosiaalisen median edelläkävijä”, yksi äänestäjistä toteaa.

Kiitos kuuluu ympäröiville tukijoukoille

Tervanen korostaa ympäröivien ihmisten merkitystä toimitusjohtajan onnistumisessa ja kiittää palkinnostaan yrityksen henkilökuntaa, läheisiään ja perhettään: ”Lainaan tässä loistavaa Leijonien kapteenia Timo Jutilaa, että kiitos kuuluu koko joukkueelle. Yhtiön ihmiset mahdollistavat toimitusjohtajuuden ja toimitusjohtajan palkinnon. Muuten tämä olisi yksin yrittämistä ja yksin olemista.”

Tervasen mielestä hyvä toimitusjohtaja ei liikaa keskity vain päivittäiseen puurtamiseen, vaan suuntaa katseensa tulevaisuuteen, kehittää yrityksen liiketoimintaa eikä pelkää ottaa riskejä. Hänen mielestään on tärkeää, että toimitusjohtaja ymmärtää viestinnän arvon. Hän toteaa, ettei sisäistä- ja ulkoista viestintää ole mielekästä erottaa toisistaan, sillä ne ovat nivoutuneita toisiinsa. Lisäksi hän uskoo, että tulevaisuuden toimitusjohtaja hyödyntää hallituksen ammattitaitoa ja kysyy neuvoa muilta.

Riittävä uni, vapaa-aika, liikunta ja perheen kanssa vietetty aika tukevat Tervasen jaksamista toimitusjohtajana. Hän neuvoo toimitusjohtajia kiinnittämään huomiota työn ja vapaa-ajan tasapainoon: ”Pitäkää huolta itsestänne. Kahdeksan-yhdeksän tunnin aikana voit antaa parastasi, mutta sen jälkeen laatu kärsii. Ja siihen laatuun voit vaikuttaa work-life-balancella.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Tervanen, Kotipizza Group, 040 511 37 99

Lisätietoja Future CEO of the Year –valinnasta:
Toimitusjohtaja Marko Parkkinen, Ratkaisutoimisto Seedi Oy, puh. 044 580 2676, marko.parkkinen@seedi.com

Kuvat: Heidi Kouvo Photography