Ketjun tärkein lenkki?

  21.03.2017, 16:21 Sanna Leppänen

Sanna Leppänen, Suomen Toimitusjohtajakoulu OyFuture CEO 2017 paneutui laajalla kulmalla johtamiseen 2-99 hlöä työllistävissä yrityksissä. Kysymyksiin vastasivat toimitusjohtajien lisäksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Näin tutkimus opetti tilanteesta paljon tavoitettakin enemmän. Saimme kiinni myös hallituksen ja johtoryhmän huolen aiheista. Se kertoo heidän näkökulmistaan ja osaamisestaan.

Hallitus pitää etenemisen kannalta kriittisinä erityisesti toimitusjohtajan strategiaosaamista ja strategian jalkautusosaamista. Toisaalta meille on varmasti hyvinkin tuttua, että toimitusjohtaja odottaa juuri hallitukselta strategiaosaamista. Kaikki kaipaavat strategiaa. Miten strategia syntyy? Mikä on työnjako ja marssijärjestys? Miten toteutumista seurataan?

Toimitusjohtajalta vaaditaan paljon, mutta tavoitetta kohti auttava sparraus usein puuttuu. Pienissä yrityksissä hallituksen merkittävä rooli on tj:n sparraajana työskenteleminen. Mitä tavoittelemme, miten sen saavutamme, mitä se meiltä edellyttää, miten sen organisoimme ja toteutamme? Mitä mittaamme? Miten tuemme toimitusjohtajaa yhtälön toteuttamisessa?

Hallitus odottaa toimitusjohtajalta myös taitoa rakentaa uudistavaa ja kommunikoivaa sekä laatua tuottavaa kulttuuria. Hälyttävän pieni huoli on kutenkin kehitystarpeiden tunnistamisesta ja niihin tarttumisesta. Myöskään uuden oppiminen ei juuri huoleta. Mitä on uudistuminen jos ei aktiivista kehittymistä ja uuden oppimista? Mitä on laadun tuottaminen jos ei toimintaa kehittävän kulttuurin rakentamista?

Yrityksen tavoitetilan ja nykytilan analyysi paljastavat kuilun, joka kurotaan kiinni oppimisella, uudistumisella ja toimenpiteillä yhdessä henkilöstön kanssa. Se on strategian toteuttamista.

Tilinpäätösnumeroilla ei voi mitata strategian toteutumista. Numeroilla voi mitata yrityksen taloudellista onnistumista lyhyellä tähtäimellä. Toki hyvä strategia johtaa ennemmin tai myöhemmin hyvään myös talouden kannalta. Aikataulu riippuu strategiasta.

Johtoryhmä toivoo vähemmän numeroita. Lukeeko hallitus muuta kuin numeroita? Useissa yhteyksissä puhutaan ketjun heikoimmasta lenkistä. Tässä tilanteessa korostan mieluummin ketjun tärkeintä lenkkiä. Osaava toimitusjohtaja voi korvata kapea-alaisen hallituksen, mutta huippuhallituskaan ei voi korvata osaamatonta toimitusjohtajaa. Osaava toimitusjohtaja on ketjun tärkein lenkki.

Ja kuitenkin, Future CEO of the year 2017 Jussi Karjulan vinkki kasvuhakuisille yrityksille kuului: Hanki nopeasti HYVÄ hallitus.

Sanna Leppänen
toimitusjohtaja
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Future CEO 2017 -tutkimuksessa tutkittiin suomalaisia 2-99 hengen organisaatioiden toimitusjohtajia arvoketjussa hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä. Tutkimus on jatkoa Future CEO 2016 -tutkimukselle, jossa kohderyhmänä olivat yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tavoitteena on selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan.

Tutkimustuloksiin pääset tutustumaan tarkemmin täältä.