HYVÄ TOIMITUSJOHTAJUUS PERUSTUU TIETOON

  18.04.2019, 14:19 Marko Parkkinen

Keväällä 2015 totesimme, nähtyämme työssämme Ratkaisutoimisto Seedissä vuosien varrella kymmenien yritysten toimitusjohtajia sekä lukuisia hallitusten ja johtoryhmien jäseniä, että toimitusjohtajuus oli varmasti muuttunut historian saatossa. Pakostakin muuttuva ympäristö ja trendit muuttaisivat toimitusjohtajiin kohdistuvia vaatimuksia. Miten esimerkiksi digitalisaatio ja sen luoma tavoittavuuden trendi sekä sosiaaliset trendit kuten downshiftaaminen vaikuttaisivat toimitusjohtajuuteen? Kehityksen nopeus on näkynyt omassa liiketoiminnassamme, ja siksi totesimmekin, että viimeisten vuosien aikana toimitusjohtajien työn oli täytynyt muuttua enemmän kuin se oli muuttunut edellisten kymmenien vuosien aikana.

Asiaa selvitettyämme totesimme, että toimitusjohtajien palkkoja on tutkittu, mutta työtä itsessään hyvin vähän. Erikoista oli, että toimitusjohtajuutta ei oltu tutkittu arvoketjussa hallitus-toimistusjohtaja-johtoryhmä. Toimitusjohtamisen, kuten kaiken muunkin, parantamisessa perustan luo tieto. Siis tieto, jota ei vielä ollut olemassa!

Syksyllä 2015 keräsimme yhteen eri näkökulmista toimitusjohtajuutta ymmärtäviä tahoja, joiden toimitusjohtajia yhdisti kiinnostus oman ja kollegoidensa työn kehittämiseen. Syntyi Future CEO 2016 –tutkimushanke, jossa selvitimme laajalla otoksella hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien jäsenten sekä johtamista opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden kokonaisnäkemyksen toimitusjohtajuudesta. Kokonaisnäkemys tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä niin toimitusjohtajan osaamisesta ja jaksamisesta kuin yrityksen kulttuuristakin.

Tämän samaisen tutkimuksen pyöräytimme jälleen tänä vuonna käyntiin. Tällä kertaa on jälleen vuorossa pk-yritysten (eli alle 100 henkeä työllistävien yritysten) toimitusjohtajat. Jos olet kiinnostunut oman yrityksesi toimitusjohtamisen kehittämisestä vaikkapa parin sivun tutkimustiivistelmän tai koko tutkimusraportin avulla, omien/oman toimitusjohtajasi vastausten vertailusta koko tutkimusdataan lähetä meille sähköpostia osoitteeseen janne.juntunen@seedi.fi.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti entistäkin parempaa toimitusjohtajuutta!
Marko Parkkinen
toimitusjohtaja
Ratkaisutoimisto Seedi