Haussa supersankari?

  02.05.2018, 12:51 Rita Järventie-Thesleff

Muutos tuuttaa nyt joka suunnalta. Poliittinen ilmapiiri kansainvälisen kaupan suhteen on epävarmaa ja nykivää. Teknologiset muutokset digitalisaation ja tekoälyn myötä luovat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, mutta samalla haastavat vanhat toimintamallit. Milleniaalien ja z-sukupolven arvot ja kulutustottumukset pistävät monien päättäjien pään pyörälle.

Perinteinen sankari-toimitusjohtaja ohjaa yritystään kuin kapteeni laivaa. Kapteeni tähyilee kaukoputkellaan maata, ja sitä kohti seilataan laivaston selkeän työnjaon avulla. Mutta nykyisen pyörityksen keskellä ei pelkkä sankari riitä. Tuntuu, että kaivataan supersankaria – johtajaa, joka tietää kaiken ja päättää kaikesta.

Samaan aikaan organisaatioissa kaivataan myös valmentavaa johtajaa. Valmentaja-johtaja luo hyvää fiilistä, kannustaa työssä itseohjautuvaan yrittelijäisyyteen sekä tuo esiin ja hyödyntää työntekijöiden piileviä kyvykkyyksiä.

Jo parikymmentä vuotta sitten Christopher A. Bartlett ja Sumantra Ghoshal peräänkuuluttivat johtamistapojen muutosta, ja kehottivat yritysten ylintä johtoa innostamaan työntekijöitä toteuttamaan yrityksen tavoitteita ja luottamaan ihmisten työpanokseen. Vaikka artikkelit ovatkin jo ajan patinoimia, väittäisin, että useissa organisaatioissa saatetaan vielä tehdä siirtymää Bartletin ja Ghoshalin esittämästä kolmen S:n maailmasta (strategy, structure, systems) P:n maailmaan (purpose, process, people).

Toimitusjohtajien roolia kohtaan esitetään siis ristiriitaisia toiveita. Toisaalta johtajuutta kaivataan epävarmuuden keskellä enemmän, toisaalta johtajuutta halutaan vähemmän.

Tässä turbulentissa maailmassa supersankarin viitta levitetään mieluusti toimitusjohtajan harteille, mikä tekee työstä mielenkiintoista, mutta myös vaativaa, paineenalaista ja yksinäistä. Supersankariuteen liittyy paljon epärealistisia odotuksia.

Mutta miten toimitusjohtaja näkee itsensä tässä roolissa? Millaista hänen arkensa on? Mistä ja keneltä hän saa apua ja tukea työssään? FutureCeo -tutkimus valottaa näitä kysymyksiä ja tuo samalla esille uusia mahdollisuuksia ja tapoja toimia, jotka ovat hyödyksi niin toimitusjohtajalle itselleen kuin koko yhteiskunnallekin.

Toimitusjohtajien työstä on suhteellisen vähän tutkimusta. Koulutamme Aalto CEMS -maisteriohjelmassa kansainvälisiä, vastuullisia ja kriittisesti ajattelevia toimijoita huomisen asiantuntija- ja johtotehtäviin. Joukossa myös tulevaisuuden toimitusjohtajia! Siksi meistä on hienoa ja tärkeää olla mukana tekemässä ja tukemassa Future CEO -tutkimusta.

Rita Järventie-Thesleff
Aalto CEMS Academic Director

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen ja suuryritysten muodostaman CEMS-koulutusyhteisön jäsen. Yhteisön kauppakorkeakoulut tarjoavat vuoden mittaisen kansainvälisen CEMS Master’s in International Management (MIM) -ohjelman. Ohjelma koostuu tarkasti valikoiduista kursseista, seminaareista ja yritysprojekteista, jotka tukevat maisteritason opiskelijoiden kasvua tulevaisuuden vastuullisiksi johtajiksi. Aallossa CEMS MIM sisältyy Global Management -maisteriohjelmaan tai siihen voi hakea muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista.