Enemmän irti luvuista

  09.05.2018, 13:48 Teemu Rantala, (KHT), osakas, NeonAudit

Taloudellisen tiedon käyttöä johtamisessa pidetään tärkeänä. Näin vastasivat toimitusjohtajien lisäksi hallitusten ja johtoryhmien jäsenet vuoden 2017 Future CEO -tutkimuksessa. Samalla ilmeni myös, että hallituksen jäsenet arvioivat toimitusjohtajan talousosaamisen hieman heikommaksi kuin mitä toimitusjohtajat itse arvioivat.

Aika ajoin toimitusjohtaja tarvitseekin tukea taloudellisen tiedon hyödyntämisessä johtamisen välineenä. Ja kuka tässä osaisi auttaa paremmin kuin tilintarkastaja, joka on taloudellisen datan asiantuntija!

Portti datan lähteille

Toimitusjohtajan tehtävä on olla oman yrityksensä asiantuntija. Siksi hän näkee yrityksensä luvut hieman eri tavalla kuin tilintarkastaja, jonka fokuksessa on taloudellisten lukujen säännösten mukaisuus.

Usein monet toimitusjohtajat kiinnittävät tilinpäätöksessä huomiota vain yhteen tai kahteen lukuun, mutta tilintarkastaja auttaa häntä saamaan enemmän luvuista irti. Tilintarkastaja yhdistelee dataa toisiinsa ja ymmärtää niiden välisiä logiikoita. Sitä kautta hän auttaa asettamaan luvut laajempaan mittakaavaan.

Tilintarkastaja on myös portti sellaisen alakohtaisen tiedon lähteelle, jota ei muualta ole saatavilla. Laajemman toimialaosaamisensa kautta tilintarkastaja tietää, miltä luvut keskimääräisesti kentällä näyttävät ja osaa tarpeen tullen tarttua yksityiskohtiin, jotka yrityksessä voitaisiin tehdä toisin.

Esimerkiksi jos kauppiaan liikepaikan vuokra, henkilökunnan määrä, maksettava keskipalkka, kateanalyysi, ulosmyynti- ja sisäänostohinnan välinen suhde tai varastojen kiertoajat poikkeavat kilpailijoiden luvuista, tilintarkastaja voi vinkata siitä asiakkaalleen.

Bulkkitilintarkastuksesta kohti laadukkaampaa palvelua

Perinteinen tilintarkastus on sitä, että tilikauden päätyttyä käydään vain yrityksen viimeinen tilikausi läpi ja annetaan sen perusteella lausunto. Mutta tilintarkastus voi olla paljon enemmänkin. Yrityksen johto saa huomattavasti enemmän irti tilintarkastuksesta, jos kommunikaatioväylät osapuolten välillä ovat auki myös tilikauden aikana.

Yritysten taloushallinnossa tehdään monia asioita, joihin tilintarkastajan on hyvä vaikuttaa jo tilikauden aikana. Poikkeustilanteiden, kuten pääomalainojen tai yritysjärjestelyjen kohdalla on parempi miettiä yksityiskohtia tilikauden aikana eikä vasta sen loputtua.

Näin vältytään myös tarpeettomilta virheiltä. Esimerkiksi eräs yhtiö oli tässä taannoin virheellisesti jakanut koko yrityksen oman pääoman osinkoina ulos. Tilikauden päättymisen jälkeen virhettä oli hyvin vaikea korjata. Mutta jos tilintarkastaja ja yrityksen johto olisivat olleet tilikauden aikana yhteydessä toisiinsa, olisi tilintarkastaja voinut ajoissa neuvoa johtoa virheen korjaamisessa tai estämisessä.

Lisäksi suoria säästöjä syntyy ja lisävahingoilta vältytään silloin, kun tilintarkastaja huomaa mahdollisen väärinkäytöksen jo tilikauden aikana. Silloin yrityksen omistajat ja johto voivat puuttua väärinkäytökseen ennen kuin yhtiölle on tapahtunutta väärinkäytöstä laajempaa vahinkoa.

Tilintarkastaja on luotettava neuvonantaja

Vuoden 2017 Future CEO-tutkimuksen mukaan toimitusjohtajat pyytävät ulkopuolista apua työhönsä useimmiten kollegoilta tai tilitoimistolta/kirjanpitäjiltä. Tilintarkastajakin on toimitusjohtajalle viidenneksi tärkein neuvonantaja. Tulevaisuudessa haluaisin useammin nähdä tilintarkastajan toimitusjohtajan tukena ja konsultoinnin lähteenä.

On sinänsä erikoista, että neuvoa kysytään helpommin kirjanpitäjältä kuin tilintarkastajalta. Tilintarkastajan työ on monesti kirjanpidossa tehtyjen virheiden havainnointia ja korjauttamista. Keskimääräisen kirjanpitäjän osaamistaso on rajatumpi kuin auktorisoidun tilintarkastajan, jonka työ on jatkuvan viranomaislaadunvalvonnan piirissä. Siksi suosittelisin kääntymään tilintarkastajan puoleen jo totuttua aiemmin, sillä tilintarkastajien neuvoissa laatutakuu on selvästi korkeampi kuin kirjanpitäjällä. Usein erityisosaamista vaativissa tilanteissa kirjanpito joudutaan korjauttamaan joka tapauksessa tilintarkastuksen yhteydessä.

Teemu Rantala
(KHT) osakas
NeonAudit