header image

Future CEO – tulevaisuuden toimitusjohtaja

Read the blog

Vuoden toimitusjohtaja murtaa siivousalan meininkiä ja mielikuvia

kesäkuu 18th, 2019 Posted by Yleinen No Comment yet

Toiminnan uudenlaiseen tekemiseen on lähdetty ensin kulttuurin kautta. Saanan mukaan kulttuuri onkin luontaisesti rakentunut epähierarkiseksi ja osallistavaksi. Samalla kun työntekijöitä kuunnellaan ja heille annetaan vapautta päätöksentekoon, heiltä myös vaaditaan paljon.

Tällainen on hyvä toimitusjohtaja juuri tänään

toukokuu 30th, 2019 Posted by Yleinen No Comment yet

 Tutkimme vuosittain suomalaisia toimitusjohtajia Future CEO -tutkimuksessamme. Yksi tutkimuksemme päätavoitteista on selvittää, millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden toimitusjohtajilta odotetaan. Tässä lyhyt katsaus siihen, mitä olemme tutkimuksessamme kolmen vuoden aikana saaneet selville.

Mitä hyvältä toimitusjohtajalta vaaditaan?

toukokuu 3rd, 2019 Posted by Yleinen No Comment yet

 Tutkimme vuosittain suomalaisia toimitusjohtajia Future CEO -tutkimuksessamme. Yksi tutkimuksemme päätavoitteista on selvittää, millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden toimitusjohtajilta odotetaan. Tässä lyhyt katsaus siihen, mitä olemme tutkimuksessamme kolmen vuoden aikana saaneet selville.

HYVÄ TOIMITUSJOHTAJUUS PERUSTUU TIETOON

huhtikuu 18th, 2019 Posted by Yleinen No Comment yet

Selvisi, että toimitusjohtajien palkkoja on tutkittu, mutta työtä itsessään hyvin vähän. Erikoista oli, että toimitusjohtajuutta ei oltu tutkittu arvoketjussa hallitus-toimistusjohtaja-johtoryhmä. Toimitusjohtamisen, kuten kaiken muunkin, parantamisessa perustan luo tieto. Siis tieto, jota ei vielä ollut olemassa!

TOIMITUSJOHTAJAN EI TARVITSE OLLA PROPELLIPÄÄ, MUTTA LISÄÄ MUUTOSVOIMAA TARVITAAN

lokakuu 30th, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Toimitusjohtajien osaaminen on heikompaa selkeiden prosessien ja systemaattisen toiminnan luomisessa sekä tekoälyn, esineiden internetin (IoT), kiertotalouden, jakamistalouden ja palvelullistamisen tuomien bisnesmahdollisuuksien ymmärtämisessä. Ilman ymmärrystä muutoksesta emme pysty kehittämään tuotteita ja palveluita, joiden avulla selviäisimme seuraavan kehitysloikan yli. Olemme vaarassa jäädä muutoksen jalkoihin.

Joka neljännellä toimitusjohtajalla on vaikeuksia tasapainoilla työn ja vapaa-ajan välillä

lokakuu 2nd, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Future CEO -johtamisselvityksen mukaan toimitusjohtajilla on kolme eri tapaa selviytyä työn ja vapaa-ajan välisestä paineesta. Toimitusjohtajat Rami Tähtinen, Thomas Miller ja Kaisa Ala-Laurila kertovat, miten he tasapainottelevat työn ja vapaa-ajan välillä.

TOIMITUSJOHTAJAT PÄRJÄÄVÄT RISTIPAINEIDEN KESKELLÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN

syyskuu 25th, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Tänä vuonna Future CEO -tutkimuksen kohteena olivat jälleen suurten, yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajat. Tämä kolmas tutkimuskierros oli erittäin kiinnostava, sillä nyt pääsimme ensimmäistä kertaa arvioimaan toimitusjohtajuuden muutosta. Pääasiallisesti toimitusjohtajien jaksamisen edellytykset ovat parantuneet kahdessa vuodessa, mutta aineistosta nousee esiin myös huolestuttavia havaintoja.

Huippujohtaja on yritystä varten eikä toisinpäin: ’One man show’ on ohi

syyskuu 13th, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Kysyimme Future CEO 2018-tutkimuksessa vastaajilta, mistä syntyy pieni mutta merkittävä ero hyvän ja loistavan toimitusjohtajan välille, ja mitkä ominaisuudet olisivat hyviä kuvaamaan tulevaisuuden toimitusjohtajia.

Kotipizzan Tommi Tervanen valittiin Future CEO of the Year -tulevaisuuden toimitusjohtajaksi

syyskuu 7th, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervanen on valittu suomalaisten yritysten tulevaisuuden toimitusjohtajaksi – Future CEO of the Year:ksi kaikkiaan 67 johtajan keskuudesta. Tommi Tervanen vastasi parhaiten suomalaisten yritysten hallitusten, johtoryhmien sekä tulevaisuuden työntekijöiden kriteerejä tulevaisuuden huipputoimitusjohtajasta.

Tutkimus paljastaa: Toimitusjohtaja haluaa olla hyvä tyyppi, mutta se ei näy ulospäin

syyskuu 7th, 2018 Posted by Yleinen No Comment yet

Yli 100 henkilöä työllistävien yritysten toimitusjohtajille suunnattu Future CEO 2018 -tutkimus osoitti, että toimitusjohtajat pitävät hyviä ihmissuhdetaitoja ja taitavaa henkilöstön johtamista tärkeänä. Myös hallitus ja johtoryhmä arvioivat, että tulevaisuuden toimitusjohtajalta täytyy löytyä kykyä saada organisaatio ja henkilöstö puhaltamaan yhteen hiileen strategian mukaisesti. Mutta toimitusjohtajien tämänhetkisiä sosiaalisia taitoja he eivät arvioi erinomaisiksi.