Posts by niklas.hellstrom@seedi.fi

Millainen on keskinäinen arvostus toimitusjohtaja-hallitus-johtoryhmä –ketjussa?

kesäkuu 2nd, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 8/10: Tutkimustulosten perusteella toimitusjohtajat saavat arvoketjussa eniten arvostusta. Hallitus arvostaa erityisesti toimitusjohtajan näkemyksellisyyttä ja osaamista.

Lähitulevaisuuden haasteisiin vastataan selkeällä strategialla

toukokuu 17th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 7/10: Kykyä luoda selkeä strategia pidettiin selvästi tärkeimpänä johtamistaitona. jotta yritykset selviytyvät lähitulevaisuuden haasteista.

PK-yrityksen tärkein kilpailutekijä on toimitusjohtajan osaaminen

toukokuu 12th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 6/10: Hyvä toimitusjohtaja osaa yhdistää ihmiset ja liikkeenjohdon tavoitteet.

FutureCEO-2017-tutkimustuloksista-selviää-että-asiakastyö-on-olennainen-osa-PK-toimitusjohtajien-arkea

Asiakkaissa viihtyvä toimitusjohtaja ei pohdi strategiaa

huhtikuu 21st, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 5/10: toimitusjohtajan osaaminen on parhaimmillaan asiakas- ja strategiatyön yhdistämistä.

Toimitusjohtajan löydettävä tasapaino inspiroivien ja kuormittavien tekijöiden välillä

huhtikuu 14th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 4/10 Future CEO 2017 -tutkimustuloksista: toimitusjohtaja tasapainoilee työssään inspiroivien ja kuormittavien tekijöiden välillä. Asiakastyö vie ison osan työstä, mutta on myös inspiroivaa.

PK-yrityksillä 15-kertainen työllistämisvaikutus suuryrityksiin verrattuna

huhtikuu 5th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Havainto 3/10: PK-yritysten painoarvo suomalaisten työllistämisessä on huomattava: suuriin, yli 250 hengen yrityksiin verrattuna, PK-yritykset työllistävät jopa 15-kertaisesti enemmän.

Omistajanvaihdos on ajankohtainen kolmasosalle suomalaisista pk-yrityksistä

maaliskuu 22nd, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Toinen PK-omistajayrittäjille tärkeä havainto Future CEO 2017 -tutkimuksesta liittyy yritysten omistajanvaihdoksiin, joita on tutkimuksen mukaan tulossa paljon tulevina vuosina.

Kovin ratekista on konsulttien puhe

maaliskuu 16th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Ei ole enää niin pienesti tai paikallisesti toimivaa yrittäjää, etteivätkö digitalisaatio tai globalisaatio jollakin tavalla kosketa heitä. Ilmiöiden keskellä pärjääminen vaatii strategista ajattelua.

Tiedätkö tämän toimitusjohtajan ajankäytöstä ja stressistä?

maaliskuu 13th, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

FutureCEO- tutkimus herättääkin pohtimaan, pitäisikö toimitusjohtajien lisätä päivittäistä ajan käyttöään henkilöstön parissa.

Toimitusjohtaja ei ole valmis paketti – Future CEO 2017 tuloksia

maaliskuu 2nd, 2017 Posted by Yleinen No Comment yet

Future CEO -projektipäällikkö Janne Juntunen Ratkaisutoimisto Seedistä kertoo tutkimuksen synnystä ja tuloksista.