Jussi Karjula: Neljä vinkkiä pk-yrityksen toimitusjohtajalle

  16.02.2017, 16:35

jussikarjula

Aloitin Hoivatilojen toimitusjohtajana keväällä 2010. Yhtiö oli perustettu neljän nuoren kaverin toimesta vuotta aikaisemmin. Olin yrityksen ensimmäinen palkattu työntekijä. Samalla otin ”motivoivan” lainan ja lähdin omistajaksi.

Operatiivinen toiminta oli käynnissä. Neljä päiväkotia oli rakenteilla Oulun seudulla. Palvelusetelin käyttö ja yksityinen päivähoitomarkkina olivat avautumassa Suomessa. Omistajat toivoivat kasvua. Pääomia kasvuun ei ollut tiedossa. Siitä alkoi työntäyteinen ja mielenkiintoinen matka.

Mitä nämä seitsemän vuotta ovat opettaneet kasvusta ja sen johtamisesta? Kiteytän ajatukseni neljään oppiin:

1. Vision voima. Loimme ensimmäisen vuoden aikana Hoivatiloille ”hullun kasvuvision”, joka innosti meitä. Päätimme, että teemme Hoivatiloista hoiva-alan johtavan kiinteistöosaajan, joka kasvaa nopeasti pörssikelpoiseksi. Tunnistimme nopeasti, että markkinoita on, kun konseptimme on kunnossa ja jalostamme sitä asiakaslähtöisesti.

2. Tunteita ravisteleva missio. Allekirjoitan Henry Fordin kiteytyksen:

“A business that makes nothing but money is a poor kind of business.”

Tarvitaan merkittävämpi, ihmisen mieltä ja tunteita ravisteleva missio. Hoivatilojen toiminnassa puhumme “paremman yhteiskunnan luomisesta”. Tuottamamme ratkaisut tuovat yhteiskunnalle säästöjä ja samalla parempia palveluita ihmisten arkeen.

3. Ihmiset ratkaisijoina. Yrityksen kasvun ja kehityksen onnistuminen vaatii oikeat ihmiset. Terve asenne, kasvuhalu ja -kyky ovat organisaatiossa avainasioita. Johtajan rooli on luoda mahdollisuudet, kuvata selkeät tavoitteet ja antaa tukea niiden saavuttamiseen. Näen tärkeänä myös tarjota mahdollisuuden omistajuuteen niille, joita se innostaa.

4. Aitous ja terve nöyryys. Sekä bisneksessä että elämässä jokainen hiihtää oman hiihdon. Toisten kopiointi tai näytteleminen tuskin johtaa hyvään lopputulokseen. Rohkeus olla oma itsensä sekä terve nöyryys ihmisten ja asioiden äärellä luovat asenteen, joka kantaa eteenpäin.

Jussi Karjula
Future CEO 2017 -ehdokas
Hoivatilat Oyj