Eteva kuntayhtymä

Organisaatiouudistukset toivat mukanaan vaatimuksen kasvaa pienen yksikön esimiehestä ison kokonaisuuden palvelupäälliköksi – tässä muutoksessa toimenkuva ja vastuu vaativat uudenlaista johtamisosaamista.

Yhdessä Seedin kanssa kehitimme Etevanpalvelupäälliköiden johtamista hakemalla yhtenäisiä toimintamalleja ja toimivia käytäntöjä sekä muodostamalla palvelupäälliköistä mentorointiparejakehittymisen varmistamiseksi jatkossa.

Koimme Seedin asiantuntijoiden kanssa työskentelyn osallistavaksi ja innostavaksi. Palvelupäälliköt saivat runsaasti apuja esimiestyöskentelyyn sekä hyvät eväät jatkaa johtamisen kehittämistään

Elli Tuomiharju
Tulosaluejohtaja
Elämän tuki palvelut (asuminen ja päiväaikainen toiminta)
Eteva kuntayhtymä