Enegia

Loimme Seedin kanssa kahden valmennuspäivän kautta Enegian Markkinapalveluille yhteisen asiakkuuksien johtamisen mallin. Samalla toimme asiantuntijoille asiakaskeskeistä ajattelua sekä työkaluja asiakkaan kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen.

Työskentely Seedin kanssa oli mukavaa ja ketterää. Valmennuspäivät koettiin sekä tehokkaina että omalle työlle hyödyllisinä. Olemme erityisen tyytyväisiä Seedin tapaan yhdistää case-esimerkkejä ja konkretiaa sekä osallistaa kaikki mukaan työskentelyyn.

Mikko Askolin
Vice President, Market Services
Enegia

Lue lisää casesta täältä.