DataCenter Finland

Teimme Seedin kanssa myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehitysprojektin. Lopputulemana syntyi asiakaskeskeinen asiakkuuksien johtamisen malli sekä toimintamallit uusasiakasmyynnin, asiakasvastaavien ja tuotannon yhteistyöhön.

Näiden ratkaisujen kautta saimme hyvät eväät myyntitehon kasvuun uusasiakasmyynnissä sekä erittäin merkittävään lisämyyntiin olemassa olevissa asiakkaissa.

Antti Kivalo

Kaupallinen johtaja

DataCenter Finland