NÄIN VAHVISTAT KEHITTÄMISOSAAMISTASI JA MUODOSTAT ITSEOHJAUTUVAN KEHITYSTIIMIN!

Kehittäminen – oli sitten kyse liiketoiminnan tai ihmisten osaamisen kehittämisestä – on taito, jota voi opetella.

Mitään kehittämistyötä ei kannata lähteä suin päin huiskimaan. Ensin pitää kartoittaa yksilöiden kehittämisosaamista, luoda sen pohjalta paras kehittäjätiimi ja johtaa tiimiä kohti itseohjautuvaa toimintaa.

KEHITTÄMINEN EI OLE PERSOONAKYSYMYS

Monesti erilaiset projekti- ja kehittäjätiimit rakennetaan persoonallisuusominaisuuksien mukaan. Kehittämistaito ei ole kuitenkaan kiinni siitä oletko intro- vai ekstrovertti.

Kehittämisosaamisen voi jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen:

1. Kyky nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia

2. Kyky tarttua toimeen

3. Kyky saada muut mukaan

Persoonallisuutta on vaikea lähteä muuttamaan, mutta kehittäminen on siitä hieno asia, että sitä voi myös itsessään kehittää.

Ensimmäinen askel on tunnistaa oman osaamisen taso ja pohtia, miten on saanut välitettyä tämän tiedon muille.

 

ÄLÄ PIILOTTELE KEHITTÄMISPROJEKTEJASI!

Olemme testanneet reilusti yli 2000 henkilön kehittämisosaamista. Näissä mittauksissa otamme huomioon sekä yksilön oman että ryhmän antaman arviointi siitä. Usein, kun näitä verrataan keskenään, on henkilön oma arviointi kollegoiden arviota korkeampi.

Mistä tämä johtuu?

Joissain tapauksissa kyse on todella siitä, että henkilö virheellisesti kokee oman osaamisensa paremmaksi kuin mitä se oikeasti on.

Yleisempää kuitenkin on, että omasta osaamisesta ei ole osattu kommunikoida riittävästi. Monet eivät tuo riittävästi omia ideoitaan esiin tai tekevät kehitystyötä “salassa” kertomatta siitä muille.

Kun yksilö ymmärtää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan paremmin, hän rohkaistuu kertomaan mielipiteensä äänekkäämmin. Ja kun ryhmässä jokainen tunnistaa omat ja muiden vahvuusalueet, pystytään näitä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

 

MITEN KEHITTÄJÄTIIMI KOOSTETAAN?

Jokaisella on oma paikkansa kehittäjätiimissä. On tärkeää, että tiimi koostetaan eri tavalla lahjakkaista ihmisistä.

Toimivassa kehittäjätiimistä löytyy kaikkia kolmea eri osaamisaluetta: kykyä nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia, kykyä tarttua toimeen ja kykyä saada muut mukaan. Näiden kyvykkyyksien välille pitää kuitenkin pystyä muodostamaan lenkkejä, jotta tiimi toimii tehokkaasti.

Ääriesimerkki lenkittömästä tiimistä: yksi synnyttää ideoita kuin sieniä sateella, toinen työstää niistä ensimmäistä eteenpäin, kolmas ottaa kontakteja jokaiseen ilmansuuntaan tietämättä miksi. Kaikkea tapahtuu, ja ensimmäinen synnyttää vieläkin uusia ideoita.

Lenkkejä eri kyvykkyyksien välille syntyy, kun tiimissä on henkilöitä, jotka ovat vahvoja useammassa kuin yhdessä osaamisalueessa. He sitovat tiimin yhteen. He ymmärtävät eri osa-alueita ja pystyvät samanaikaisesti luomaan tilaa ideoinnille sekä viemään tekemistä eteenpäin.

KUINKA ITSEOHJAUTUVIA KEHITTÄJÄTIIMEJÄ LUODAAN?

Kun kehittäjätiimi on koostettu eri osaamisalueita maksimoiden, viedään ensimmäinen projekti ohjatusti läpi. Tähän kuuluu neljä askelta:

  1. Haetaan ideoita
  2. Tartutaan toimeen ja testataan
  3. Haetaan muut tärkeät tahot mukaan
  4. Toteutetaan projekti

Näin kehittäjätiimi oppii, kuinka kehitysprojekti viedään onnistuneesti läpi. Se synnyttää innostusta ja luottamuksen tunnetta tiimiläisissä.

Tämän jälkeen he näkevät ympäristössään enemmän mahdollisuuksia, kokoavat kehitystiimin automaattisesti ja lähtevät kehittämään toimintaa ilman ohjausta. Prosessi luo itseohjautuvia tiimejä, joiden työskentely on erittäin nopeaa. Samalla vallitsee hyvä henki ja luottamus.

MITEN VOIN ITSE KEHITTYÄ KEHITTÄJÄNÄ?

Omia kehittämistaitojaan voi vahvistaa valmennuksen avulla. Seedissä niin liiketoiminnan kuin ihmisten osaamisen kehittäminen on sydämen asia ja olemme vuosia tutkineet aihetta sekä tuoneet konkretiaa itse kehittämisosaamisen vahvistamiseen.

Tiedon jakaminen on kultaa, ja siksi tarjoamme yhdessä Helsingin seudun Kauppakamarin kanssa Hyväksyttyä toiminnankehittäjä -valmennuksia. Vuosien aikana olemme valmentaneet jo yli 50 mustan vyön kehittäjiä.

Seuraava kaksipäiväinen valmennus järjestetään 19. – 20.4.2018. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan täältä >>

Tarjoamme HTK-valmennusta myös yrityskohtaisesti räätälöitynä. Yrityksen henkilöstö saa tällöin parhaimmat työkalut ja mallit oman osaamisensa kehittämiseen. Ja kun yksilöä kehitetään, kehittyy samalla yrityskin.

Tarvitseeko teidän yritys kokonaisvaltaista kehitystehon nostoa? Me mittaamme asiakkaittemme kilpailuetua sekä muodostamme tehokkaimpia kehitystiimejä. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää:

seedi@seedi.fi
040 159 9266

Kirjoittaja Janina Rautio on Seedin projektipäällikkö, joka pyrkii tuomaan kehittämisosaamisen osaksi jokaisen asiakkaan arkea.

 


Katso myös