Teatteripalvelu Taito

Lähtötilanne

Teatteripalvelu Taito on jo pitkään toiminut teatteri-ja tapahtuma-alan henkilöstövuokrausyrityksenä. Teatterialaa läheltä katsoessa olen kiinnittänyt huomiota produktioista syntyvän ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrään, ja tähän ongelmaan ratkaisuksi kehitin Matalahiiliteatteri-konseptin. Konseptin kehitys oli jo käynnissä, mutta Seedin markkinakelpoisuustestin avulla halusin testata konseptin kysyntää laajemmin ja muillakin aloilla.

Työskentely

Seedi tutki olemassa olevaa kilpailua, markkinan kokoa sekä sopivia kohdesegmenttejä, minkä lisäksi he haastattelivat muun muassa elokuva- ja tapahtuma-alan edustajia. Pääsin itsekin mukaan kuuntelemaan haastatteluja, ja niistä syntyi hyviä uusia yhteyksiä. Kommunikaatio Seedin kanssa oli mutkatonta koko projektin ajan.

Tulokset

Saimme markkinakelpoisuustestistä hyvät tulokset, ja vaikuttaa siltä, että konseptille on tarvetta ja kysyntää monella eri alalla. Sain myös Seediltä enemmänkin apua kuin osasin odottaa, mm. uusien kontaktien ja sparrauksen muodossa. Toivottavasti pääsemme aloittamaan Matalahiiliteatteri-toiminnan suuresti mahdollisimman pian!

 

Panu Sirkiä
Toimitusjohtaja
Teatteripalvelu TAITO Oy