Ponsse

Seedi teki Ponsselle kilpailu- ja muutoskykyanalyysin, jossa selvitimme Ponssen kilpailu- ja muutoskykyä globaalisti henkilöstöltä, jälleenmyyjiltä, asiakkailta sekä potentiaalisilta asiakkailta. Kysely toteutettiin usealla eri kielellä useassa eri maassa. Saimme analyysista paljon arvokasta tietoa Ponssen kilpailuedusta ja muutoskyvystä eri markkinoilla ja olemme hyvin tyytyväisiä analyysin pohjalta Seedin tekemiin kehitysideoihin. Lisäksi Seedi toteutti tutkimuksen kohderyhmille viestit, joissa kerroimme tutkimuksessa esille nousseista havainnoista ja kehityskohteista.

Laaja kysely saatiin toteutettua hyvin aikataulussaan ja saimme siitä konkreettisia ideoita kehittymistä varten.

 

Juha-Matti Raatikainen
Marketing Manager
Ponsse Oyj