Jäsentäjä

Lähtötilanne

Jäsentäjä Oy on yhden miehen yritys, joka auttaa asiakkaitaan viestimään monimutkaisia asioita yksinkertaisella tavalla. Asiakkaasta riippuen tarpeet voivat liittyä markkinointiin, viestintään tai sisäiseen kehittämiseen. Asiakkaiden tarpeiden pohjalta rakentunutta monipuolista palvelutarjontaa oli tarve yksinkertaistaa myynnin ja markkinoinnin fokusoimiseksi. Samalla haluttiin myös määrittää selkeämmin tärkeimmät asiakassegmentit.

Työskentely

Projekti aloitettiin yhteisellä workshopilla, jossa käytiin läpi tarpeet ja nykytilanne. SEEDI haastatteli nykyisiä asiakkaita ja veti yhteen tekemiään havaintoja. Havaintojen pohjalta rakennettiin kolme testikonseptia, jotka testattiin SEEDI:n verkostossa olevilla potentiaalisilla asiakkailla. Lopuksi kokonaisuus vedettiin yhteen konkreettisiksi kehitysehdotuksiksi.

Tulokset

Projekti tuotti arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä ja kehittämiskohteista uusasiakasviestintään. Sen myötä saatiin konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla palveluita ja niiden tuomia hyötyjä voidaan helpommin kuvata potentiaalisille asiakkaille. Lisäksi saatiin arvokkaita ajatuksia konkreettisista markkinoinnin toimenpiteistä liiketoiminnan kasvattamiseksi. Näitä tuloksia tullaan ehdottomasti hyödyntämään toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa.

 

Miko Eklöf
Jäsentäjä Oy