Clonet Oy

Kehitimme Seedin kanssa OpenCO2.net -hiilijalanjälkialustaan liittyvän liiketoimintamallin ja palvelukonseptin. Projekti toteutettiin Business Finlandin tukemana: ensimmäisessä vaiheessa haimme ymmärrystä asiakkaiden tarpeista sekä selvitimme markkinasegmenttejä ja kilpailutilannetta Innovaatiosetelin turvin, minkä jälkeen Tempo-rahoituksella tuetussa projektissa teimme laajemman markkinatutkimuksen ja pilotoimme liiketoimintamallia kahden yrityksen kanssa. Lisäksi kehitimme keinoja palvelun myyntiin, markkinointiin ja skaalaamiseen kansainvälisille markkinoille.

Työskentely Seedin osaajien kanssa oli innostavaa ja antoi konkreettisia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Parasta oli, että projektissa hyödynnettiin Seedin laajoja verkostoja, joiden avulla OpenCO2.net -alustan palvelukonseptia pystyttiin testaamaan yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

 

Sari Siitonen
Toimitusjohtaja
Clonet Oy