Mervi_Nuutinen

Mikäli kehittäminen on sydäntäsi lähellä – suosittelen HTK:n läpikäymistä.

Mervi Nuutinen, Toimitusjohtaja, NiceMark Oy

Sain HTK:sta runsaasti uusia näkökulmia kehittämiseen. Ryhmädynamiikka oli ”käsinkosketeltavissa” ja kaikki kehityshankkeet olivat suunnattoman mielenkiintoisia, ja niiden vaikeusasteet vaihtelivat toimialoittain. Annoimme ja saimme toinen toisillemme enemmän, kuin alussa osasin edes odottaa. Kaikki lähiopetuspäivät olivat täysipainoisia ja uusia ajatuksia herättäviä. Oppimaansa voi heti ottaa hyötykäyttöön ja soveltaan käytäntöön. HTK:n opetuksen ja ohjauksen vahva tavoitteellisuus sai tekemään… Lue lisää »

 

Kehittäjä-analyysi

Kehittyminen ei ole persoonakysymys, vaan uuden näkemisen, tekemisen ja muiden mukaan saamisen laji. Kehittäjä-analyysi tarkastelee henkilön kyvykkyyttä kolmessa ulottuvuudessa, jonka pohjalta henkilö saa yksilöllisen kehittäjäprofiilin. Tätä omaa arviota tukemaan henkilö voi lähettää arviointikutsun neljälle muulle henkilölle, kuten esimiehelleen, alaiselleen, kollegalleen tai yhteistyökumppanilleen. Lopputuloksena saadaan raportti, josta selviää henkilön kehittäjäkyvykkyyden taso, sekä miten se eroaa muiden arvioijien näkemyksistä. Testaa millainen kehittäjä sinä olet.

Tee veloitukseton Kehittäjä-analyysi »

people-3people-2people-1

 

Toiminnan kehittäminen

Hyväksytty toiminnankehittäjä -valmennus koulii hyvästä parhaaksi! Valmennuksen avulla voi kehittää omaa osaamista ja yrityksen toimintaa. Tavoitteena on valmentaa Suomen kehityskelpoisimmista toiminnankehittäjistä mustan vyön kehittäjiä. Valmennus sisältää opit juuri niiltä osa-alueilta, joilla tutkimusten mukaan on merkitystä yrityksen menestykselle. Ryhmä koostuu uudistumishaluisista ja -kykyisistä henkilöistä, joilla on mahdollisuus ja kiinnostus organisaationsa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tutustu HTK-valmennukseen »

interface

 

Tiimijohtaminen

Millaisessa tiimissä työskentelet tällä hetkellä? Koetko työskentelyn olevan toimivaa ja mukavaa, mutta samalla myös äärimmäisen tehokasta? Saatat hyvinkin työskennellä osana tasapainotettua tiimiä! Valitettavasti moni tiimi ei kuitenkaan ole vielä tasapainotetussa tilassa. Tasapainotetun tiimin konsepti tarjoaa kehittämisen johtamiseen tehokkaan käytännön työkalun. Se kertoo miten eri henkilöistä muodostetaan mahdollisimman tehokkaita kokonaisuuksia – tasapainotettuja kehittäjätiimejä.

Tasapainotetuista tiimeistä tarkemmin »

people