Tietoa tutkimuksesta

Mistä on kyse?

Suomalainen johtajuus on murroksessa ja toimitusjohtaja on tämän muutoksen keskiössä. Maamme toimitusjohtajista tiedetään kuitenkin suhteellisen vähän. Future CEO -tutkimus paikkaa tätä aukkoa, ja on laajin ja monipuolisin katsaus suomalaiseen toimitusjohtajuuteen. 

Tutkimuksen toteuttaa Ratkaisutoimisto Seedi ja tutkimusasiantuntijana toimi Pirjo Paavolainen. Tutkimusta tuottamassa ja asiantuntijoina toimivat EteraEvli Pankki, Pohjantähti sekä Suomen Toimitusjohtajakoulu

Kohderyhmä ja tavoitteet

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat eri kokoisten suomalaisten yritysten toimitusjohtajat, hallitusten jäsenet sekä johtoryhmien jäsenet. Tutkimus toteutetaan vuorovuosittain kiertävästi suuremmissa, yli 100 henkeä työllistävissä, yrityksissä sekä 2-99 henkeä työllistävissä pk-yrityksissä.

Vuonna 2017 tutkittiin pk-toimitusjohtajia, ja Future CEO 2017 -tutkimuksen tuloksiin pääset kiinni täältä. Vuonna 2016 kohderyhmänä olivat suurempien yritysten toimitusjohtajat, Future CEO 2016 -tutkimustulosten tiivistelmän voit ladata täältä.

Tavoitteena on selvittää, keitä ovat suomalaiset toimitusjohtajat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä odotetaan. Tämän lisäksi vertaamme tutkittavia pk-yritysten toimitusjohtajia Future CEO 2016 tutkimuksessa saatuihin tuloksiin suurempien yritysten toimitusjohtajista.

Pk-toimitusjohtaja sadassa minuutissa -tilaisuus

Torstaina 2.3.2017 julkistettiin Future CEO 2017 -tutkimuksen tulokset sekä palkittiin Future CEO of the Year Jussi Karjula. Julkistuksessa kuulimme puheenvuoroja alla olevien Future CEO 2017 -kumppanien asiantuntijoilta:

  • PK-yrityksen toimitusjohtajan suuri harppausMarko ParkkinenRatkaisutoimisto Seedi
  • Jarruttavatko toimitusjohtajan valinnat yrityksen kasvua? Tomi HussiEtera
  • Asiakkaissa viihtyvä toimitusjohtaja ei pohdi strategiaa, Arto JurttilaPohjantähti
  • Toimitusjohtajan osaamisesta pk-yrityksen kilpailutekijä, Sanna LeppänenSuomen Toimitusjohtajakoulu
  • Millainen on hyvä pk-toimitusjohtaja? Future CEO 2017 – tulevaisuuden toimitusjohtajan julkistus, Kristoffer LindbergEvli Pankki

Tilaisuuden tallenne löytyy painammalla tästä.

future_ceo_2017_logo
 

Future CEO of the Year 2017 on Jussi Karjula!

Future CEO of the Year 2017

Future CEO of the Year 2017 eli tulevaisuuden toimitusjohtaja on Suomen Hoivatilat Oyj:n Jussi Karjula. Valinta tehtiin 266 toimitusjohtajan joukosta. Jussi Karjula vastasi parhaiten suomalaisten yritysten hallitusten ja johtoryhmien kriteerejä tulevaisuuden innostavasta ja osaavasta huipputoimitusjohtajasta.

”Rohkeita ja uudenlaisia ratkaisuja tekevä kaveri.”
”Pörssilistautuminen 2016, innostava myyntihenkinen johtaja, visionääri, pitkän linjan tekijä ja toimeenpanija, kasvuntekijä.”

Onnea Jussi Karjula!

Tallenteen Toimitusjohtajuus 100 minuutissa -tilaisuudesta ja Karjulan palkitsemisesta löydät klikkaamalla tästä.

Jussi Karjulan blogikirjoituksen, Neljä vinkkiä pk-yrityksen toimitusjohtajalle, pääset lukemaan tästä.

Future CEO of the Year 2017 hankkeesta muualla:
Kauppalehti
Helsingin Sanomat
Talouselämä

Mitä?

Mielestämme suomalainen johtajuus tarvitsee innostavia esimerkkejä sekä samaistuttavia esikuvia. Tämän vuoksi haluamme hankkeen yhteydessä jakaa Future CEO of the Year 2017 -tunnustuksen poikkeukselliselle tulevaisuuden pk-toimitusjohtajalle.

Tulevaisuuden toimitusjohtajalla on kyky saada ihmiset toimimaan yhteiseen suuntaan luotsaten yritystä kasvu-uralle. Hän toimii määrätietoisesti ja selkeän strategisen suunnan mukaan. Tulevaisuuden toimitusjohtaja ymmärtää digitalisaatiota ja osaa hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia.

Jussi_Karjula_CEO_2017

Future CEO of the Year 2016

Future CEO of the Year 2016 kisan voitti metsäkonevalmistaja Ponssen Juho Nummela. Valinta tehtiin 231 toimitusjohtajan joukosta. Juho Nummela vastasi parhaiten kriteerejä tulevaisuuden energisestä ja idearikkaasta huipputoimitusjohtajasta.

Future CEO of the Year 2016 -valinnasta muualla:
Savon Sanomat

juhonummela
 

Kumppanit

etera_250

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi.

Teemme töitä pidempien työurien ja paremman johtamisen eteen, ja siksi olemme mukana myös Future CEO 2017 -hankkeessa. Kokemuksemme Future CEO 2016 -hankkeesta olivat myös erittäin hyviä ja lähdemme innolla mukaan tämä vuoden tutkimukseen.

evli_250

Evli Pankki Oyj on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Tutkimuksien* mukaan Evli on instituutioasiakkaiden parhaaksi arvioima varainhoitaja Suomessa. Yksityisasiakkaille pystytään tarjoamaan varainhoidon palveluissa insitutionaalisille asiakkaille mitoitettua laatutasoa.

Kuten viime vuonna Future CEO 2016 ja nyt Future CEO 2017 –kumppanina Evli Pankki antaa oman tukensa suomalaisen johtajuuden kehittämiseen. Toimitusjohtajilla on keskeinen rooli Suomen kasvun vauhdittamisessa. Hanke nostaa esille toimitusjohtajien työn merkityksen, sekä luotsaa uudenlaista tulevaisuuden suuntaa johtamiselle ja yrityskulttuurille.

*TNS Sifo Prospera 2016 – External Asset Management Institutions 2016, Finland ja SFR Investment Services Programme, Finland 2016

pohjantahti_250

Pohjantähti on 120-vuotias keskinäinen vakuutusyhtiö. Tarjoamme monipuolista vakuutusturvaa henkilöille ja omaisuudelle niin yrittämiseen kuin vapaa-aikaan.

Asiakkainamme on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Meidän etumme on, että niiden työhyvinvointi- ja työturvallisuusasiat ovat kunnossa, puhumattakaan tuloskunnosta.

Toimitusjohtajat vaikuttajina ovat näissä asioissa avainasemassa. Siksi haluamme osallistua suomalaisen johtamisen kehittämiseen sekä tukea johdon ja henkilöstön työhyvinvointia ja sen myötä työn tuottavuutta. Myös Pohjantähti oli mukana kumppanina jo vuoden 2016 Future CEO hankkeessa.

Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Suomen Toimitusjohtajakoulu on suomalaisten pk-yritysten kasvun ja kehittämisen kumppani. Tj-koulu on valmentanut pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevia ihmisiä jo 30 vuotta. Asiakkaat arvostavat erityisesti Tj-koulusta saamaansa konkreettista hyötyä sekä valmentajien pk-yrityskohderyhmän tuntemusta ja käytännönläheistä otetta.

Tj-koulussa näkökulmana on yrityksen ja liiketoiminnan tulevaisuus. Ihmiset ja asiat haastetaan yhdessä innostumaan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Se tarkoittaa liiketoiminnan ja johtamisen kehittämistä avoimissa valmennusohjelmissa tai yhden yrityksen tarpeisiin toteutettuna.

Future CEO 2017 – hankkeeseen Tj-koulu lähti mukaan edelleen vahvistamaan vahvaa kohderyhmätuntemustaan. Tj-koulu haluaa olla osaava apu 100-vuotiaan Suomen tulevaisuuden rakentamisessa.

seedi_250

Ratkaisutoimisto Seedin missiona on tehdä Suomesta maailman muutoskykyisin kansakunta. Tähän pyritään toisaalta perustamalla uusia yrityksiä sekä toisaalta auttamalla muita yrityksiä kehittämään toimintaansa. Käytännössä palvelumme muodostuvat omistajatahdon kiteytyksestä, kasvustrategiakonsultoinnista, tuote-, palvelu ja prosessikehityksestä, digitalisaatiopalveluista sekä kommunikaatiosuunnittelusta.

Olennaisena osana Seedin toimintaan kuuluvat myös yrittäjyyteen, yrityskasvuun ja johtamiseen liittyvät tutkimus- ja mediahankkeet, joilla pyritään edistämään missiomme toteutumista ja tältä pohjalta sai alkunsa Future CEO 2016. Viime vuoden hankkeen menestyksen innoittamana lähdemme toteuttamaan Future CEO 2017 projektia.